PFZW presenteert rapportage klimaatrisico’s beleggingen

03-05-2023 | PFZW heeft de TCFD-rapportage 2022 gepubliceerd. TCFD staat voor Task Force on Climate Related Financial Disclosures (Taakgroep Klimaatgerelateerde Financiële Informatie). In de TCFD-rapportage leest u hoe PFZW de klimaatrisico’s in de beleggingsportefeuille beheerst.

Voortrekkersrol
PFZW streeft ernaar deelnemers een robuust pensioen te bieden in een leefbare wereld, nu en in de toekomst. Als grote institutionele belegger wil PFZW daarom een voortrekkersrol spelen op het gebied van klimaat. Dat betekent dat PFZW een bijdrage wil leveren aan het financieren van de transitie naar een duurzamere economie. Bovendien is het van cruciaal belang om inzicht te hebben in de impact van klimaatrisico's op de beleggingsportefeuille, om zo een stabiel pensioen op zowel korte als lange termijn te waarborgen.

Risico's rapporteren
Door te rapporteren over deze risico's kunnen belanghebbenden beter begrijpen welke klimaatrisico's en -kansen er spelen binnen de beleggingen van PFZW, en hoe het fonds deze in zijn risicomanagement en beleggingsbeleid aanpakt.