PFZW reageert op brief Milieudefensie

13-04-2022 | Op 13 januari 2022 heeft pensioenfonds PFZW, net als 28 andere partijen, een brief van Milieudefensie ontvangen.

In deze brief vraagt Milieudefensie ons om een klimaatplan, dat in lijn is met het akkoord van Parijs. Wij hebben gereageerd op deze brief en daarin uitgelegd hoe PFZW zich als pensioenbelegger inspant om verduurzaming in de reële economie tot stand te brengen. Wij kiezen uit overtuiging voor een combinatie van engagement en uitsluiting. Met als doel onze bijdrage te leveren aan het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graden. PFZW staat open voor een uitwisseling van inzichten met Milieudefensie. We hebben Milieudefensie laten weten graag in gesprek te gaan over het huidige en het voorgenomen klimaatbeleid. 

Wij hebben eerder dit jaar ons beleggingsbeleid aangescherpt. Dit hebben wij in een persbericht op 16 februari jongstleden bekendgemaakt.