PFZW steunt voorstellen klimaatactiegroep Follow This

16-05-2022 | Op 16 februari kondigden wij aan dat we alleen nog willen beleggen in bedrijven in de fossiele energiesector, die de uitstoot van CO2 drastisch terugdringen. We maken gebruik van onze stem als aandeelhouder van olie- en gasbedrijven om hen te laten versnellen met hun bijdrage aan de energietransitie. Zo draagt onze stem op aandeelhoudersvergaderingen bij aan het verduurzamen van de wereld.

PFZW steunt de aandeelhoudersvoorstellen van Follow This, een klimaatactiegroep die aandelen in de olie- en gassector koopt om deze van binnenuit te bewegen tot verduurzaming. De ondernemingen worden opgeroepen snel plannen te maken om schoner te worden en die plannen ook echt uit te voeren. Zo brengen ze hun bedrijf in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs: bijdragen aan een wereld waar de gemiddelde temperatuurstijging beperkt blijft.

De oproep van Follow This past goed bij het nieuwe beleid van PFZW ten aanzien van onze beleggingen in de fossiele energiesector. Dit beleid dringt bij deze sector aan snel stappen te zetten op weg naar verduurzaming. We hebben ze inmiddels gevraagd of ze CO2-reductieplannen hebben, vervolgens maken we met hen de afspraak dat ze zich houden aan het Klimaatakkoord. Van de groep die dan nog overblijft, willen we volgend jaar een uitgewerkt transitieplan zien.

We blijven beleggen in ondernemingen die deze stappen ook daadwerkelijk zetten. Zij leveren hiermee klimaatoplossingen die u als deelnemer nodig heeft voor een duurzamer leven. Zoals het ontwikkelen van technologische toepassingen die nodig zijn om van olie en gas af te komen.

We stoppen met beleggen in olie- en gasbedrijven die deze stappen niet zetten. Naar verwachting beginnen we daar dit jaar nog mee.

Close up of senior hands giving small plant to a child over defocused green background with copy space