PFZW verkoopt opnieuw tientallen olie- en gasondernemingen

14-02-2023 | PFZW zet zich in voor een goed pensioen in een duurzame en schone wereld, waar ook toekomstige generaties van kunnen genieten. Om dit te realiseren moeten we ons allemaal inzetten. Ook als pensioenfonds voelen wij ons daarvoor verantwoordelijk. 

Daarom heeft PFZW de keuze gemaakt om niet van de ene op andere dag uit fossiele energiebedrijven te stappen. Want fossiele energiebedrijven kunnen een belangrijke rol spelen bij de transitie naar een duurzame energievoorziening. Zij hebben de kennis en het kapitaal om te investeren in hernieuwbare energie. Als we alle fossiele bedrijven direct zouden uitsluiten, dan zouden onze beleggingen duurzamer zijn, maar de wereld wordt er niet groener van. Maar de fossiele bedrijven die niet snel genoeg vergroenen, die verkopen we. Om die reden hebben we de afgelopen maanden 78 ondernemingen verkocht, omdat deze onvoldoende doen om de CO2-uitstoot te verminderen. Zij hadden bij verkoop een waarde van circa 303 miljoen euro. In 2022 verkochten we al 114 fossiele bedrijven. 

De energietransitie stimuleren
PFZW belegt nu nog in ongeveer 94 ondernemingen uit de fossiele sector. In 2023 onderzoeken we welke van deze bedrijven zich aantoonbaar bindt aan het Klimaatakkoord van Parijs. We richten onze aandacht hierbij speciaal op twaalf grote fossiele energiebedrijven, zoals Shell, waarmee we intensief spreken over de noodzaak van de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Ook maken we actief gebruik van ons stemrecht als aandeelhouder op aandeelhoudersvergaderingen.

Deze aanpak past in de ambitie van PFZW om in 2050, al onze beleggingen in lijn te hebben gebracht met het Klimaatakkoord van Parijs, waarbij de aarde niet meer dan 1,5 graden mag opwarmen. De vorderingen zijn te volgen op onze website.

In 2024 beleggen we alleen nog in fossiele energiebedrijven die helemaal voldoen aan wat er in het Klimaatakkoord in Parijs is afgesproken en ook harde CO2-doelstellingen hebben voor de korte en middellange termijn.

We zijn een actieve aandeelhouder
We geloven in kritisch en actief aandeelhouderschap en als het ons lukt om ook maar één olie- of gasbedrijf van koers te doen veranderen dan hebben we iets gedaan om de energietransitie op weg te helpen. Dat kunnen we niet alleen, en daarom werken wij samen met andere aandeelhouders. Daarnaast zijn we in gesprek met elektriciteitsproducenten en zware industrie  die veel deze fossiele energie gebruiken om hun CO2-voetafdruk te verlagen.

We blijven graag in gesprek
Steeds vaker krijgen wij signalen van mensen die bij ons pensioen opbouwen over onze beleggingen. Wij waarderen deze betrokkenheid en onderzoeken ook actief wat de mening is van u en iedereen die bij ons pensioen opbouwt. Ook met NGO’s voert PFZW regelmatig gesprekken en we leren van hun inzichten. Wij streven er met deze input naar om ons beleid continu te verbeteren. Een goed pensioen is tenslotte alleen wat waard als er een leefbare wereld is voor iedereen.