De pensioenpremie gaat omhoog

Als u werkt, betaalt u premie voor de opbouw van uw pensioen. Uw werkgever betaalt ook een deel. De pensioenpremie gaat vanaf 2021 omhoog met in totaal 2,3%.

Premieverhoging in twee stappen

  • Per 1 januari 2021 gaat de premie met 1,5 procentpunt omhoog van 23,5% naar 25,0%
  • Per 1 januari 2022 gaat de premie met 0,8 procentpunt omhoog naar 25,8%

In de cao is opgenomen welk deel van de pensioenpremie u als werknemer betaalt en welk deel uw werkgever betaalt.

  • De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gelijk.

Huidige pensioenpremie onvoldoende

De lage rente waarmee we wettelijk moeten rekenen, zorgt ervoor dat de financiële positie van PFZW niet goed is. Gezien de huidige economische omstandigheden verwachten we bovendien op de lange termijn een lager rendement te behalen dan waar we eerder mee rekenden. Die twee zaken maken een premieverhoging noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen.

Premie en pensioen in de toekomst

Dit is de eerste premieverhoging voor het ouderdomspensioen en partnerpensioen sinds 8 jaar. PFZW doet er alles aan om de premie zo stabiel mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door scherp te zijn op de uitvoeringskosten. Maar we blijven ook afhankelijk van externe economische factoren en opgelegde rekenregels over bijvoorbeeld het verwachte rendement. 

Kans op verlagen in 2021

Wanneer de dekkingsgraad op 31 december 2020 bekend is, weten we ook of de pensioenen in 2021 moeten worden verlaagd. Die kans is reëel. Hierover informeren wij u begin 2021. Goed om te weten: als PFZW moet verlagen, gaat de premie niet nog een keer omhoog.