Prinsjesdag 2023

20-09-2023 | De Miljoenennota heeft dit jaar veel aandacht voor armoede. Het Centraal Planbureau (CPB) waarschuwde namelijk in augustus dat het aantal Nederlanders onder de armoedegrens oploopt naar 1 miljoen. Daarom trekt het gevallen kabinet de portemonnee: er wordt 2 miljard euro uitgetrokken om te voorkomen dat de armoede groeit. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de koopkracht gemiddeld stijgt met 1,8%.

Wat betekenen de maatregelen voor uw portemonnee?

Pensioen

Sneller in hogere belastingschaal
Gepensioneerden vallen sneller in een hogere belastingschaal: in 2024 betaalt u vanaf €  38.468 het tarief van 36,97% (in plaats van vanaf een inkomen van € 40.826).

Zorg en welzijn

Zorgpremie gaat flink omhoog
De zorgpremie gaat volgend jaar met ongeveer € 12 per maand omhoog. Het basispakket kost daardoor gemiddeld € 149. Het precieze bedrag is nog niet bekend omdat de zorgverzekeraars uiteindelijk zelf hun premie bepalen. Uiterlijk 12 november krijgt u uw nieuwe polis en weet u ook de nieuwe premie voor 2024. Wilt u daarna overstappen naar een andere zorgverzekeraar? Opzeggen kan tot en met 31 december 2023. Daarna heeft u tot en met 31 januari 2024 de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Het eigen risico blijft ook in 2024 € 385.

Zorgtoeslag gaat flink omlaag
Dankzij een eenmalige verhoging door de hoge inflatie kregen lage inkomens dit jaar maximaal € 154 zorgtoeslag per maand. Deze verhoging wordt voor een groot deel teruggedraaid. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u volgend jaar hooguit € 127 per maand als tegemoetkoming voor uw zorgkosten. 

Werk en inkomen

Vast minimumloon
Vanaf 1 januari 2024 is de werkgever volgens de wet verplicht om werknemers van 21 jaar en ouder per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Voor werknemers onder 21 jaar gelden vanaf 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze uurlonen gelden voor alle bedrijven en worden waarschijnlijk bekendgemaakt in oktober 2023.

Inkomstenbelasting
De maatregelen om de groeiende armoede te bestrijden kosten bij elkaar ongeveer 2,2 miljard euro. Om dit bedrag te kunnen betalen wordt het belastingtarief voor de hoogste inkomens minder voor inflatie gecorrigeerd dan gepland was. Dit betekent dat over een groter deel van het salaris 49,5% inkomstenbelasting moet worden betaald. Deze grens ligt volgend jaar bij een inkomen vanaf € 75.624 euro. Daarnaast wordt de arbeidskorting met € 115 verhoogd.

Algemene dubbele heffingskorting wordt niet afgebouwd
Om de koopkracht van mensen met een uitkering te verbeteren, wordt de algemene dubbele heffingskorting in de bijstand, Anw, Toeslagenwet en AIO (Aanvullende inkomensvoorziening ouderen) in 2024 niet afgebouwd.

Kindgebonden budget gaat omhoog
Het kindgebonden budget, niet te verwarren met de kinderbijslag, gaat volgend jaar omhoog. Voor het eerste kind stijgt het budget met maximaal € 750 per jaar, voor het tweede kind met maximaal € 883 en maximaal € 400 voor kinderen tussen 12 en 17 jaar. Dit zorgt ervoor dat grote gezinnen en gezinnen met oudere kinderen beter kunnen rondkomen.

Jonggehandicaptenkorting
De plannen om de jonggehandicaptenkorting te halveren gaan in 2024 niet door.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding
Belastingvrij vergoeden van gemaakte werkkilometers gaat van € 0,21 per kilometer in 2023 en € 0,23 in 2024. Ook wordt het voor werkgevers makkelijker gemaakt OV-abonnementen te geven aan werknemers.

Accijns op brandstof mogelijk omhoog
De accijns op brandstof werd 1 april 2022 verlaagd. Dit werd gedaan om autobezitters te compenseren voor de hoge energieprijzen. Het was altijd al het plan om deze verlaging op een later moment terug te draaien. Dit gebeurde voor een deel al op 1 juli. Het plan is nu om op 1 januari 2024 de accijns weer tot het vroegere niveau te brengen. Dit zou betekenen dat een liter benzine 21 cent duurder wordt en een liter diesel 13,5 cent.

Openbaar vervoer
Reist u met het openbaar vervoer? Dan bent u in 2024 duurder uit. De NS verhoogt de tarieven volgend jaar met 3,5% bóvenop de inflatie. In het regionale vervoer stijgen de prijzen van trein-, bus- en metrokaartjes met wel 11%. 

Spaarders en zzp'ers
Spaarders gaan meer belasting betalen. Het bedrag waarover u als spaarder geen belasting hoeft te betalen wordt niet verhoogd. Daarnaast gaat het belastingtarief ook een jaar eerder dan gepland van 32% naar 33%. Per 1 januari 2025 gaat dit naar 34%. Ook kleine bedrijven en zzp'ers voelen de maatregelen. Het deel van hun inkomen waarover ze geen belasting hoeven te betalen wordt verkleind: van 14 naar 12,7%.

Wonen

Prijsplafond energie stopt
Het kabinet stopt per 1 januari 2024 met het prijsplafond. Het Tijdelijk Noodfonds Energie blijft komende winter wel bestaan. Tot en met maart 2024 kunnen mensen hier een beroep op doen. Zo kunnen kwetsbare huishoudens nog steeds hulp krijgen bij het betalen van de energierekening.

Huurtoeslag gaat omhoog
Wie in een huurhuis woont en recht heeft op huurtoeslag krijgt volgend jaar een extraatje. De maximale huurtoeslag gaat volgend jaar met € 416 omhoog. Hoeveel toeslag u krijgt, hangt onder meer af van uw inkomen en dat van een eventuele partner of kinderen. 

'Wat betekent Prinsjesdag voor u?'