Prinsjesdag 2021

Op 21 september was het Prinsjesdag, net als iedere derde dinsdag van september. De minister van Financiën diende de Rijksbegroting 2022 bij de Tweede Kamer in.

De koning sprak in zijn troonrede waardering uit voor alle medewerkers in ziekenhuizen, verpleeghuizen, de thuiszorg en kinderopvang. Het kabinet maakte bekend dat er meer geld naar de zorg gaat. 

Koning Willem-Alexander bedankt zorg en welzijn

“Positief is ook hoeveel mensen tijdens de coronacrisis in ons aller belang doorwerkten, vaak onder moeilijke omstandigheden. Dank aan alle mensen in het onderwijs en de kinderopvang. (…) Dank aan allen die op welke plek dan ook een bijdrage leverden. En natuurlijk dank aan iedereen in de ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg. Daar is een buitengewone prestatie geleverd. De komende periode staat in het teken van mentaal en fysiek herstel voor deze beroepsgroep, terwijl tegelijkertijd uitgestelde operaties en behandelingen moeten worden uitgevoerd.” - Koning Willem-Alexander, Troonrede 2021

De afspraken over zorg en welzijn

Het kabinet benoemde het belang om de zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Door de vergrijzing zijn er steeds meer zorgprofessionals nodig. Maar de werkdruk voor deze professionals is al hoog en er komt te weinig nieuw zorgpersoneel bij. In totaal wordt er 100 miljard euro besteed aan de zorg in 2022.

Extra geld voor ondersteuning van de wijkverpleging (SOW)

Er gaat 57 miljoen euro extra naar de ondersteuning van de wijkverpleging. Zorginstellingen kunnen hierdoor subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan meer tijd voor de zorg, betere zorg en meer werkplezier. Denk aan samenwerken met andere thuiszorgorganisaties en minder administratief werk. U kunt (samen met uw werkgever) tot 15 november 2021 een aanvraag indienen. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Jeugdzorg

Er komt ook extra geld (1,3 miljard) beschikbaar voor gemeenten, voor tekorten in de jeugdzorg. Dit geld is bedoeld om de toegankelijkheid, effectiviteit, betaalbaarheid en kwaliteit van de jeugdzorg verder te verbeteren.

Zorgopleidingen en stages

Er komt meer steun om de zorgsector te helpen bij het werven, opleiden en behouden van zorgmedewerkers. Bijvoorbeeld door het financieren van medische vervolgopleidingen en stages. In 2022 is er 63,5 miljoen euro beschikbaar om werkgevers te helpen bij het bieden van meer stageplekken. Door de coronacrisis is het tekort aan stageplekken in de zorg namelijk verder toegenomen. Veel stages zijn uitgesteld of zelfs afgesteld.

Maatregelen tegen pandemieën

Er wordt geïnvesteerd het bestrijden van de coronacrisis. Door vaccinaties, onderzoek naar de verspreiding van het virus en het ondersteunen van de GGD’en. Ook wordt een plan gemaakt om beter voorbereid te zijn op toekomstige pandemieën.

Overige afspraken

Het kabinet trekt het komende jaar 14 miljoen euro uit voor de ‘stimuleringsregeling e-health thuis’. Dit is voor mensen die thuis ondersteuning en zorg nodig hebben. Daarnaast is er 4 miljoen beschikbaar in de ‘subsidieregeling juiste zorg op de juiste plek’, die onder andere bedoeld is om samenwerking in de regio en tussen zorgsectoren te stimuleren.

Lees meer over de afspraken op de website van de overheid.

Wat betekent Prinsjesdag voor uw portemonnee?

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over onder andere belasting, huurprijzen en de zorgverzekering. Hieronder leest u de belangrijkste punten.

De inkomstenbelasting gaat een klein beetje omlaag
U betaalt belasting over uw inkomsten, zoals uw salaris. Het bedrag dat u betaalt hangt af van hoe hoog uw inkomsten zijn. In 2022 daalt het percentage in de eerste schijf van de inkomstenbelasting (voor inkomens tot 69.398 euro) naar 37,07 procent. Dit was 37,10 procent.

Sociale huur en vrije sector huur
Het kabinet heeft besloten om de huren in de sociale sector te bevriezen. Dit betekent dat tot en met juni 2022 geen huurverhoging mag worden toegepast. Voor woningen in de vrije sector geldt er nu een maximum aan de jaarlijkse huurverhoging. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Doorbetaald ouderschapsverlof voor beide ouders
Vanaf 2 augustus 2022 krijgen ouders de kans om negen weken betaald verlof op te nemen. Hierdoor moeten zowel de partner als de vrouw die bevallen is, de mogelijkheid krijgen om tijd met het pasgeboren kind door te brengen. En kunnen de zorgtaken makkelijker verdeeld worden tussen hen beiden.

Geen belasting over thuiswerkvergoeding
Werkt u wel eens thuis? Dan mag uw werkgever u een vergoeding geven voor de extra kosten die u hierdoor maakt. Denk aan toiletpapier, koffie en energie. Bij een vergoeding tot 2 euro per dag betalen u en uw werkgever hier geen belasting over.

De zorgpremie gaat omhoog
De zorgpremie is het bedrag dat u betaalt aan de zorgverzekeraar om verzekerd te zijn. Dit bedrag gaat volgend jaar omhoog met zo'n 2,75 euro per maand. Het kabinet bepaalt de uiteindelijke premie niet. Dit doen zorgverzekeraars zelf in november. U ontvangt dan uw nieuwe polis en premie van uw huidige zorgverzekeraar. Natuurlijk kunt u zoals elk jaar overstappen naar een andere verzekeraar.

Er verandert komend jaar niets aan het eigen risico. Het verplichte eigen risico blijft in 2022 dus staan op 385 euro. 

De zorgtoeslag gaat ook omhoog
Mensen met een lager inkomen ontvangen volgend jaar meer zorgtoeslag. Deze toeslag is bedoeld om hen te ondersteunen bij het betalen van de zorgverzekering en het eigen risico dat hierbij hoort. De toeslag stijgt met 3 euro per maand voor alleenstaanden. Voor toeslagpartners stijgt de toeslag met 3,33 euro.

Wijzigingen in het basispakket van de zorgverzekering
Er zijn veel mensen die na COVID-19 nog klachten overhouden, zoals vermoeidheid of benauwdheid. Dit heet ook wel ‘Long COVID’. Patiënten met Long COVID hadden in 2021 recht op extra dekkingen uit het basispakket. In 2022 wordt deze regeling verlengd, maar voorlopig alleen tot augustus. Lees meer over het nieuwe basispakket op de website van de Rijksoverheid