Kwart van medewerkers in de zorg wil meer werken

13-02-2020 | Bijna een kwart van de zorgmedewerkers wil het liefst een groter contract van gemiddeld zes uur per week meer. Dit zijn met name vrouwen met een contract van minder dan 25 uur per week. Het vergroten van deeltijdbanen biedt mogelijkheden om de verwachte personeelstekorten in de zorg met tienduizenden arbeidskrachten terug te dringen. 

Het Potentieel Pakken

Dat concludeert stichting Het Potentieel Pakken op basis van onderzoek onder 17.500 zorgmedewerkers en ‘proeftuinen’ bij twee zorginstellingen. De stichting overhandigde het rapport ‘Het Potentieel Pakken in de zorg – De kansen rondom grotere deeltijdbanen’ op 13 februari aan minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor het beter benutten van het vrouwelijk potentieel op de Nederlandse arbeidsmarkt. PFZW is partner van dit initiatief.

De belangrijkste inzichten zijn:

  • Contractuitbreiding, een paar uur meer, heeft (financiële) voordelen voor de werknemer nu en in de toekomst, vermindert de personeelstekorten bij zorginstellingen en levert de BV Nederland veel op
  • 23% van de zorgmedewerkers wil het liefst een groter contract van gemiddeld 6 uur per week meer
  • Roostering, beloning, flexibiliteit en een prettige organisatiecultuur zijn de belangrijkste voorwaarden om meer te willen/kunnen werken

De belangrijkste conclusie: er liggen grote kansen voor verhoging van de deeltijdfactor/ grotere deeltijdbanen in de sector zorg & welzijn. 

Lees hier het volledige rapport.