PFZW onderschrijft regelgeving om eerder te kunnen indexeren

25-01-2022 | Energieprijzen lopen op. Boodschappen worden duurder. U hoort het op het nieuws en u merkt het in uw portemonnee. Uw koopkracht wordt minder. Anders gezegd: uw geld wordt minder waard. En u krijgt er bovendien geen extra pensioen bij. Wij begrijpen dat dit vervelende situaties kan opleveren, zeker voor onze gepensioneerde deelnemers.

Ambitie om pensioenen mee te laten groeien

PFZW wil de pensioenen verhogen (indexeren), wanneer dat voor gepensioneerden én werkenden, óók op lange termijn, goed uitpakt. Dat is sinds jaar en dag onze ambitie. Een ambitie die we de laatste jaren door een combinatie van de economische ontwikkelingen en de lage rente helaas niet konden realiseren.

Komt er dan een (gedeeltelijke) pensioenverhoging?

Wij begrijpen dat u vooral graag een antwoord wil op de vraag, wanneer zo’n verhoging van pensioen er dan komt. Het eerlijke antwoord is: op dit moment laat onze financiële situatie dat nog niet toe. Of dat later in het jaar wel (gedeeltelijk) kan, dat kunnen we nog niet zeggen. Dat hangt af van verschillende zaken: de economische ontwikkeling, de ontwikkeling van de rente, keuzes over een toekomstige pensioenregeling en de daarbij behorende wetgeving.

Nieuwe pensioenregeling is in de maak

Vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel is er regelgeving in de maak. Die maakt het pensioenfondsen mogelijk om de pensioenuitkeringen en opgebouwde pensioenaanspraken eerder (gedeeltelijk) te verhogen. PFZW steunt deze nieuwe regeling. Wij hebben actief meegewerkt aan de reactie die de Pensioenfederatie heeft ingediend. 

Of PFZW daadwerkelijk gebruik kan maken van die nieuwe regeling, hangt mede af van de exacte voorwaarden en de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Daarbij maakt het bestuur altijd de afweging of indexatie evenwichtig is voor alle deelnemers in ons fonds, dus zowel voor gepensioneerden als voor onze deelnemers die werken of gewerkt hebben in de sector zorg en welzijn. Ook houdt het bestuur rekening met toekomstige keuzes van sociale partners over de aankomende verandering (transitie). Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.