Uitvoeringskosten in 2020 gedaald

18-05-2021 | De belangrijkste taak van PFZW is en blijft het verzorgen van de opbouw en de uitkering van de pensioenen van de bijna drie miljoen mensen die bij ons fonds aangesloten zijn of waren. Voor een goed pensioen is het belangrijk dat de kosten van de pensioenuitvoering binnen de perken blijven. Want minder kosten betekent uiteindelijk meer pensioen. PFZW streeft naar een kostenbedrag per deelnemer van minder dan € 60,-. Dit doel hebben we het afgelopen jaar gehaald. 

In 2020 zijn de kosten per deelnemer € 3,- gedaald van € 61,70 naar € 58,70. De uitvoeringskosten bestaan onder meer uit administratiekosten, bestuurskosten en de kosten voor communicatie. In het jaarverslag dat begin mei verscheen kunt u meer lezen meer over de exacte verdeling van de kosten.

PFZW laat zien dat een goed pensioen tegen relatief lage kosten mogelijk is door het samen te regelen. Onze uitvoeringskosten zijn lager dan die van andere pensioenfondsen wereldwijd. Elk jaar proberen we de kosten verder te drukken, zodat er zoveel mogelijk geld overblijft voor de pensioenen.

Het vergroten van onze wendbaarheid en onze efficiency is belangrijk om deze kosten de komende jaren op dit lage niveau te houden. Maar we moeten ook investeren om in te kunnen spelen op toekomstige veranderingen in het pensioenstelsel. Het is onze ambitie om ook in 2023 de uitvoeringskosten lager dan € 60 per deelnemer per jaar te laten zijn. Een uitdagende doelstelling.