Vertrouwen in pensioenfondsen blijft stabiel

03-05-2023 | Uit onderzoek van DNB blijkt dat 62% van de ondervraagde Nederlanders er volledig of groot vertrouwen in heeft dat pensioenfondsen in staat zijn om de pensioenen nu en in de toekomst uit te betalen. Het vertrouwen is ondanks onrustige tijden op de financiële markten hetzelfde gebleven.

Positief tegenover vertrouwen
PFZW vindt het positief dat het vertrouwen in pensioenfondsen stabiel is gebleven. Vooral gezien de recente problemen bij banken in de Verenigde Staten en Zwitserland. Wij willen voor alle deelnemers de zorgen rond pensioen uit handen nemen: of u nu werkt en pensioen opbouwt of al van uw pensioen geniet.

Dekkingsgraad omhoog door rendement en stijgende rente
De dekkingsgraad zegt hoe wij er als pensioenfonds financieel voor staan en of wij in staat zijn om aan onze pensioenverplichtingen te voldoen. De dekkingsgraad is de afgelopen tijd gestegen. De  dekkingsgraad was aan het eind van het eerste kwartaal 109,5%. Dat is 0,3 procentpunt hoger dan eind 2022.

Dat de dekkingsgraad de afgelopen tijd is gestegen komt met name door het behaalde rendement. Ook de stijgende rente zorgde  voor verlichting op het gebied van pensioenbetalingen: pensioenfondsen hoeven minder geld in kas te hebben als de rente hoger is.

Verhoging pensioenen
Dit heeft ervoor gezorgd dat wij de pensioenen de afgelopen periode twee keer hebben kunnen verhogen. Per 1 oktober 2022 met 2,7% en per 1 januari 2023 met 6,0%. We streven ernaar om in de toekomst, ook met de komst van het nieuwe pensioenstelsel, de pensioenen nog vaker te verhogen. Samen met u zorgen wij voor uw pensioen, zodat u gerust kunt zijn dat u elke maand pensioeninkomen ontvangt als u stopt met werken, ook al wordt u 120 jaar