We gaan in gesprek over ons klimaatbeleid

15-05-2023 | In de zomer van 2022 deelden wij ons nieuwe klimaatplan met de buitenwereld. Daarin melden we nieuwe en ambitieuze doelen voor de middellange termijn. Doelen om de beleggingen in lijn te brengen met het Akkoord van Parijs. En zo bij te dragen aan een wereld die maximaal 1,5 graden opwarmt. 

Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en hebben we op basis van een eerste evaluatie een aantal verduidelijkingen aangebracht in ons klimaatplan.

Rondetafelgespreken met belangenorganisaties
Met een aantal organisaties zoals FossielVrij en Milieudefensie zijn we regelmatig in gesprek over ons klimaatbeleid en wat zij daarvan vinden. Dat willen we komende juni opnieuw en wat breder doen via drie rondetafelgesprekken. Vanuit PFZW schuiven daar een aantal van onze bestuursleden bij aan. We nodigen deze organisaties binnenkort uit. Op basis van deze gespreken stippelen we onze toekomstige koers uit.

De doelstellingen in het huidige klimaatplan

  • 50% reductie van de absolute CO2-uitstoot (tCO2) van aandelen, bedrijfsobligaties en vastgoed in 2030 ten opzichte van 2019.
  • 100% van de vastgoed- en infrastructuurbeleggingen hebben  uiterlijk in 2030 een doelstelling in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Voor private equity is het streven dit vóór 2040 te halen.
  • In 2030 draagt 15% van het belegd vermogen bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN gericht op klimaat.

Lees meer over ons klimaatplan en hoe wij bijdragen aan de energietransitie: We dragen bij aan de energietransitie - Over PFZW | PFZW