Pilot ZZP Pensioen gestaakt

09-12-2021 | Enige tijd geleden is PFZW in samenwerking met sociale partners in de cultuursector gestart om een pensioenoplossing voor zelfstandigen in de sector te onderzoeken via de pilot zzp pensioen. Daarmee streven we naar een evenwichtige en gelijkwaardige positie voor alle werkenden in de sector.  Helaas hebben we moeten besluiten de pilot te staken.

Om de beoogde pensioenregeling voor zzp’ers mogelijk te kunnen maken, is het nodig dat wet- en regelgeving op een aantal gebieden wordt aangepast. Daarvoor is experimenteerwetgeving nodig. Helaas moeten we constateren dat de experimenteerwetgeving hoogstwaarschijnlijk niet voor 1 januari 2023 in werking treedt. Daarbij is vooralsnog erg onzeker of die wetgeving voldoende ruimte biedt om de door ons beoogde pilot te kunnen starten. Dat betekent dat we hebben moeten besluiten om de pilot te staken. Als de beoogde wetgeving er is, zal worden gekeken welke ruimte die eventueel biedt. Onze ambitie om alle werkenden inclusief zzp’ers een passende pensioenoplossing te bieden, is onveranderd.

Er is teleurstelling dat pilot zzp pensioen in de beoogde opzet niet door kan gaan, zowel bij PFZW als bij de sociale partners uit de cultuursector. Wij willen alle opdrachtgevers en zzp’ers die zich hadden aangemeld voor deze pilot hartelijk bedanken voor de getoonde interesse.