Bouw ik de laatste jaren meer pensioen op dan voorgaande jaren?

Als u bij PFZW pensioen opbouwt, mag u ervan uitgaan dat het met uw pensioen goed geregeld is. Maar hoe werkt pensioenopbouw eigenlijk? Mogelijk denkt u, zoals vele anderen, dat u veel pensioen misloopt als u eerder stopt met werken omdat u in de laatste jaren het meeste pensioen opbouwt. Dat klopt niet: bij PFZW bouwt u namelijk pensioen op over uw gemiddelde inkomen. 

Pensioen over uw gemiddelde inkomen 
De meest voorkomende manier van pensioen opbouwen is op dit moment de middelloonregeling. In een middelloonregeling is het pensioen gebaseerd op uw gemiddelde inkomen tijdens uw loopbaan. Uw pensioen bij PFZW heeft ook deze regeling. Elk jaar dat u werkt, bouwt u pensioen op over uw salaris dat u in dat jaar verdient. Stijgt uw loon, dan stijgt uw pensioenopbouw ook. Hoewel veel mensen in de laatste jaren van hun loopbaan het meeste verdienen, hebben de laatste jaren naar verhouding niet veel invloed op uw PFZW-pensioen. Wat wel goed is om te weten: over de jaren dat u eerder stopt met werken bouwt u geen pensioen op.

Wilt u echt weten wat het effect is van eerder stoppen met werken? Kijk dan bij Mijn Pensioenplan op MijnPFZW.

Hoe zit het met AOW? 
AOW is een ander pensioen dan uw pensioen van PFZW. Voor de AOW is het alleen van belang of u in Nederland woont. Ieder jaar dat u aan deze eis voldoet, bouwt u 2% AOW op. Als u in de 50 jaar voordat uw AOW-uitkering ingaat in Nederland gewoond heeft, krijgt u het volledige AOW-bedrag. Lees meer over AOW op de website van de Rijksoverheid.

Nieuw pensioenstelsel  
Op 1 juli 2023 is de nieuwe Wet toekomst pensioenen ingegaan. Pensioenfondsen hebben nu tot 1 januari 2028 de tijd om hun huidige pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving. PFZW streeft ernaar om op 1 januari 2026 aan de nieuwe wetgeving te voldoen. In het nieuwe pensioenstelsel bestaat alleen nog de zogenoemde premieregeling. Hierbij staat de premie centraal. We nemen dan afscheid van de middelloonregeling. Op deze pagina leest u meer over het nieuwe pensioenstelsel.

Pensioen over uw gemiddelde inkomen 
De meest voorkomende manier van pensioen opbouwen is op dit moment de middelloonregeling. In een middelloonregeling is het pensioen gebaseerd op uw gemiddelde inkomen tijdens uw loopbaan. Uw pensioen bij PFZW heeft ook deze regeling. Elk jaar dat u werkt, bouwt u pensioen op over uw salaris dat u in dat jaar verdient. Stijgt uw loon, dan stijgt uw pensioenopbouw ook. Hoewel veel mensen in de laatste jaren van hun loopbaan het meeste verdienen, hebben de laatste jaren naar verhouding niet veel invloed op uw PFZW-pensioen. Wat wel goed is om te weten: over de jaren dat u eerder stopt met werken bouwt u geen pensioen op.

Wilt u echt weten wat het effect is van eerder stoppen met werken? Kijk dan bij Mijn Pensioenplan op MijnPFZW.

Hoe zit het met AOW? 
AOW is een ander pensioen dan uw pensioen van PFZW. Voor de AOW is het alleen van belang of u in Nederland woont. Ieder jaar dat u aan deze eis voldoet, bouwt u 2% AOW op. Als u in de 50 jaar voordat uw AOW-uitkering ingaat in Nederland gewoond heeft, krijgt u het volledige AOW-bedrag. Lees meer over AOW op de website van de Rijksoverheid.

Nieuwe regels voor pensioen 
Op 1 juli 2023 is de nieuwe Wet toekomst pensioenen ingegaan. Pensioenfondsen hebben nu tot 1 januari 2028 de tijd om hun huidige pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving. PFZW streeft ernaar om op 1 januari 2026 aan de nieuwe wetgeving te voldoen. In de nieuwe regels voor pensioen bestaat alleen nog de zogenoemde premieregeling. Hierbij staat de premie centraal. We nemen dan afscheid van de middelloonregeling. 

pensioenfabels