De premie die u nu betaalt, is voor uw eigen pensioen 

U betaalt maandelijks premie voor de opbouw van uw pensioen. Daar komt het gedeelte van uw werkgever nog bij. Deze inleg beleggen wij vervolgens. Zo laat PFZW uw pensioen nog verder groeien.

Wat u opbouwt is voor uzelf 
Als u in de sector zorg en welzijn werkt, bouwt u bijna altijd via uw werkgever pensioen op bij PFZW. Uw werkgever betaalt een premie aan PFZW en u betaalt zelf ook mee aan de opbouw van uw pensioen. Uw pensioenopbouw is gebaseerd op uw gemiddelde salaris dat u verdient zolang u in zorg en welzijn werkt. Dit pensioen reserveren we voor u voor als u met pensioen gaat. Hieronder leggen wij het u uit in een kort filmpje.

Wie betaalt het pensioen van de gepensioneerden?
Het pensioen van uw collega’s die al met pensioen zijn, betalen wij van de premies die zij zelf in het verleden hebben ingelegd. Maar voor een goed pensioen is de pensioenpremie niet voldoende. Daarom belegt PFZW het pensioengeld van iedereen die meedoet met de pensioenregeling. Met die beleggingen wil PFZW een goed rendement halen. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen na pensionering de ingelegde premie dubbel en dwars terugkrijgt.

We doen het samen
Doordat iedereen verplicht meedoet kunnen we samen tegen relatief lage kosten pensioen regelen en beleggen. Ook delen we de persoonlijke risico’s; bijvoorbeeld het risico op arbeidsongeschiktheid, overlijden of juist heel oud worden. We dragen samen de lusten én de lasten. 

De hoogte van het pensioen staat niet vast
De hoogte van uw opgebouwde pensioen staat niet vast. Veranderingen in uw persoonlijke situatie kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van uw pensioen. Denk aan samenwonen, arbeidsongeschikt raken of eerder stoppen met werken. Ook de financiële situatie van PFZW is van invloed op de hoogte van het pensioen. We kunnen te maken krijgen met mee- en tegenvallers. 

Bent u benieuwd hoeveel u nu heeft opgebouwd? U kunt dit eenvoudig terugzien op MijnPFZW.nl.

banners pensioenfabels V04