Meerjarenbeleidsplan

Onze wensen en doelen leest u in ons Meerjarenbeleidsplan 2020-2025. Hierin richten wij ons vooral op zorgen voor elkaar, een goed pensioen, een vitale sector en duurzaam beleggen. 

Met ons beleggingsbeleid willen wij bijdragen aan een leefbare wereld en willen wij diensten ontwikkelen om de sector gezond en de mensen vitaal te houden. Want een goede oude dag vraagt om meer dan geld alleen.

Bijdragen aan een betere wereld

We beleggen zoveel mogelijk duurzaam met behoud van het gewenste financiële rendement. We zijn ervan overtuigd dat bedrijven die aandacht hebben voor duurzaamheid, op lange termijn ook financieel beter presteren. Zo zorgen we niet alleen voor een goed pensioen, maar dragen we ook bij aan een betere en leefbare wereld. 

Aandacht voor duurzaamheid

PFZW wil haar deelnemers een goed pensioen bieden en tegelijk bijdragen aan een duurzamere wereld. Maar duurzaamheid is een breed begrip. Het gaat naast milieuvriendelijkheid, ook over sociale onderwerpen zoals het respecteren van mensenrechten en het bieden van goede arbeidsvoorwaarden. En het betekent ook een goed bestuur van bedrijven met voldoende diversiteit in de leiding en het beschermen van medezeggenschap.

Rekening houden met deze verschillende vormen van duurzaamheid is een onmisbaar onderdeel van ons beleggingsbeleid.