Meerjarenbeleidsplan

Onze wensen en doelen leest u in ons Meerjarenbeleidsplan 2020-2025. Hierin richten wij ons vooral op zorgen voor elkaar, een goed pensioen, een vitale sector en duurzaam beleggen. 

Met onze beleggingen willen we bijdragen aan een gezonde en vitale sector. Want een goede oude dag vraagt om meer dan geld alleen.

Bijdragen aan een betere wereld

We kiezen bewust voor beleggingen die een oplossing bieden. Of beleggingen die een positieve bijdrage leveren aan het milieu of de maatschappij.

De Verenigde Naties hebben 17 duurzame doelen opgesteld. Deze doelen worden wereldwijd gebruikt voor de aanpak van de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken van deze tijd, zoals betere gezondheidszorg en het bestrijden van armoede. Internationaal noemen ze deze doelen SDG's. Wij hebben hieruit zeven duurzame ontwikkelingsdoelen gekozen die goed bij PFZW passen. Op deze thema’s focussen we ons met onze beleggingen. 

Verkleinen van negatieve effecten beleggingen

Daarnaast verkleinen we de negatieve effecten van onze beleggingen. Bijvoorbeeld door te beleggen in schonere bedrijven. Zo leveren we een bijdrage aan een duurzame samenleving in 2030.