mr. A.J. (Joanne) Kellermann

Bestuursvoorzitter PFZW
Voorzitter Commissie Bestuurlijke  Zaken (CBZ)

Nevenfunctie uit hoofde van bestuur:

Geen

 

Functies relevant voor bestuursfunctie:

  • voorzitter van de raad van commissarissen van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB)
  • voorzitter raad van toezicht AFLAtoun International                                               
  • lid bestuur W. F. Duisenberg  Fellowship Stichting
  • lid expertisekring begrotingsadvisering afdeling advisering Raad van State
  • voorzitter raad van advies Panta Holdings B.V.

Joanne over 'het inflatiespook'

Wie vorig jaar voorspelde dat in maart 2022 de inflatie bijna 10% zou bedragen en over dit gehele jaar wel eens op 7% zou kunnen uitkomen, was tot voor kort voor gek verklaard. Het waren cijfers uit de geschiedenisboeken, die wij niet meer zouden meemaken. We weten nu beter. Een oorlog zet veel op zijn kop. In een column in Pensioen Bestuur & Management schrijft Joanne over dit onderwerp.

Vier topvrouwen over investeren met impact

Joanne was een van de sprekers op het Executive Women Event 2021. Vier topvrouwen uit de financiële sector gingen met elkaar in discussie over de impact van vermogen en investeringen. Lees het verslag.

Vrouwen in institutioneel Pensioen (ViiP)

ViiP sprak met Joanne in coronatijd via een video call over haar carrière, terugkeer in de pensioensector en drijfveren. Lees het gehele interview hier