Samen naar Parijs

De afgelopen maanden was het rumoerig in Zeist. Demonstraties en kantoorbezettingen door klimaatactivisten, waaronder regelmatig ook deelnemers van PFZW, volgden elkaar in hoog tempo op. De eis van de demonstranten was overzichtelijk: stop met beleggen in de fossiele energiesector, en wel meteen. We dronken regelmatig koffie met de actievoerders en zijn veel met ze in gesprek geweest. Hun zorgen over klimaatverandering delen we. Dat doen we al langer en in toenemende mate. We zijn het ook eens over het idee dat gezonde bedrijven niet langer kunnen opereren zonder een doorwrocht klimaatplan. Dat geldt zéker voor energiebedrijven. Waar we wel van inzicht verschillen, is over de vraag hoe we als belegger de meeste positieve impact kunnen realiseren.

Die positieve impact vinden we cruciaal, omdat wij voor iedereen voor wie wij het pensioen verzorgen, nu én in de verre toekomst, een leefbare wereld willen. En óók omdat wij als langetermijnbelegger zien en weten dat klimaatverandering naast een hoop andere ellende ook grote economische risico’s met zich meebrengt. Want in een wereld waar het stormt, brandt en overstroomt en waar voedseloogsten mislukken, is het moeilijk geld verdienen.

Daarom zetten we er nog een tandje bij. Wij beleggen in de fossiele energiesector, maar we willen wel dat die sector verandert. En dat moet sneller dan nu het geval is. Daarom stoppen we de komende twee jaar met beleggen in bedrijven in de fossiele energiesector die zich niet committeren aan het Klimaatakkoord van Parijs en daaropvolgend COP26. Vanaf 2024 investeren we dan alleen nog in bedrijven die een overtuigende en aantoonbare beweging hebben ingezet naar een duurzame wereld, in lijn met ‘Parijs’. Nog dit jaar willen we van alle fossiele energiebedrijven horen wat hun doelstellingen zijn bij het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. En uiterlijk volgend jaar willen we horen hoe ze die doelstellingen precies denken te gaan halen. Hebben ze geen overtuigend verhaal? Dan is het voor ons einde oefening en nemen we afscheid.

We stappen dus niet bij voorbaat op, maar blijven liever in gesprek. Met bedrijven waarin we beleggen, met activisten, met ngo’s die ons brieven sturen, maar vooral, en de komende tijd nog nadrukkelijker dan voorheen, met onze eigen deelnemers. Want uiteindelijk gaat het om hún pensioen in een voor hén leefbare wereld. Wij gaan naar Parijs, en dat doen we het liefste samen.

JOANNE KELLERMANN,

onafhankelijk voorzitter PFZW