Drs. E.M.A. (Ilse) van der Weiden

Bestuurslid PFZW
Lid Commissie Bestuurlijke  Zaken (CBZ)
Voorzitter Commissie pensioenbeleid, klantbediening en communicatie (CPC)
Lid Commissie Balansmanagement (CBM)

Bestuurslid Ilse van der Weiden

Voordragende organisatie

FNV Zorg en Welzijn

Nevenfuncties vanuit bestuur PFZW

Geen.

Functies relevant voor bestuursfunctie

  • bestuurder welzijn FNV Zorg en Welzijn
  • bestuurslid Pensioenfonds Vervoer