Voordragende organisatie

FNV Zorg en Welzijn

Nevenfuncties vanuit bestuur PFZW

Geen.

Functies relevant voor bestuursfunctie

  • bestuurder welzijn FNV Zorg en Welzijn
  • lid bestuur NN CDC Pensioenfonds
  • lid bestuur ING CDC Pensioenfonds