Voordragende organisatie

GGZ Nederland

Nevenfuncties vanuit bestuur PFZW

Geen.

Functies relevant voor bestuursfunctie

  • eigenaar van Pwo advies (interim- en advieswerk)