Het bestuursbureau bestaat uit zo'n 20 medewerkers onder leiding van directeur John Landman

John Landman

Directeur bestuursbureau PFZW

Het bestuursbureau ziet toe op de activiteiten van de uitvoeringsorganisatie (PGGM) zoals het terugkoppelen en bewaken van afspraken en resultaten. Ook bewaakt en realiseert het bestuursbureau alle bestuurlijke processen. Hierbij maakt het onder meer gebruik van de expertise van de externe actuaris en de externe accountant.