Commissie van bezwaar

Bent u als instelling verplicht aangesloten bij PFZW en wilt u in aanmerking komen voor vrijstelling? Dan kunt u bij PFZW een verzoek doen  voor vrijstelling van deelname in de pensioenregeling. PFZW neemt vervolgens een besluit. Indien u het niet eens bent met het besluit, kunt u terecht bij de commissie van bezwaar.

De commissie van bezwaar:

Voorzitter

  • John Landman

Plaatsvervangend voorzitter

  • Jan Willem van Oostveen

Leden

  • Karin Bitter
  • Els Stoop

Plaatsvervangend lid

  • Peter Bannink