Pensioenraad

In de Pensioenraad zitten werkgevers, werknemers en gepensioneerden die opkomen voor uw belangen. De raad adviseert het bestuur vooraf over het pensioenbeleid, maar oordeelt ook achteraf of het bestuur verantwoord en transparant heeft gehandeld. 

De Pensioenraad vertegenwoordigt de belangen van de 2,9 miljoen werknemers, werkgevers en gepensioneerden bij PFZW. De raad adviseert het bestuur over beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers. Gevraagd én ongevraagd. Onder andere over: 

  • algemene maatregelen
  • wijzigingen van het pensioen- en uitvoeringsreglement
  • vaststelling of wijziging van het premie- en indexeringsbeleid
  • het beleggingsbeleid 

De Pensioenraad bestaat uit 36 leden. Hiervan vertegenwoordigen er 17 de werknemers, 12 de werkgevers en 7 de gepensioneerden. De voorzitter is onafhankelijk. De organisaties waar de leden werkzaam zijn, benoemen samen alle leden van de Pensioenraad. Dit gebeurt voor vier jaar. Elke vier jaar kijkt het bestuur of er aanleiding is de zetelverdeling te wijzigen. Er wordt rekening gehouden met het ledenaantal van de benoemende organisaties en de verhouding tussen het aantal werkenden en het aantal pensioengerechtigden. Een lid kan maximaal 12 jaar in de Pensioenraad zitten. 

Voorzitter

Els Swaab onafhankelijk voorzitter pensioenraad PFZW

Els Swaab

Onafhankelijke voorzitter

Werkgeversorganisaties

Paul van Aken lid pensioenraad PFZW namens werkgeversorganisatie ActiZ

Paul van Aken

ActiZ

Petra de Jongh

Petra de Jongh

ActiZ

John Moolenshot lid pensioenraad PFZW namens werkgeversorganisatie ActiZ

John Moolenschot

ActiZ

José van Vliet-Eppinga

José van Vliet-Eppinga

ActiZ

Gerrit Jan Hoogeland lid pensioenraad PFZW namens werkgeversorganisatie SWN

Gerrit Jan Hoogeland

Sociaal Werk Nederland

Edgar Kannekens lid pensioenraad PFZW namens werkgeversorganisatie SWN (plaatsvervangend lid)

Edgar Kannekens

Sociaal Werk Nederland

Jorrit Berenschot

Jorrit Berenschot

Sociaal Werk Nederland (plaatsvervangend lid)

Martijn Koot lid pensioenraad PFZW namens werkgeversorganisatie VGN

Martijn Koot

VGN

Nils Ellwanger lid pensioenraad PFZW namens werkgeversorganisatie NVZ

Nils Ellwanger

VGN

Eddy van Doorn

VGN

Arno Bosscher

de Nederlandse ggz

Meidina Oldenziel

de Nederlandse ggz

Werknemersorganisaties

Arie Kasper

Arie Kasper

CNV Zorg en Welzijn

Rian Varkevisser

Rian Varkevisser

CNV Zorg en Welzijn

Heleen de Boer

Heleen de Boer

FBZ

Alexander Crijns lid pensioenraad PFZW namens werknemersorganisatie FBZ

Alexander Crijns

FBZ

Marjos Bardoel lid pensioenraad PFZW namens werkgeversorganisatie NU'91

Marjos Bardoel

NU'91

Govert Droste lid pensioenraad PFZW namens werknemersorganisatie Nu'91 (plaatsvervangend lid)

Govert Droste

NU'91

Marko van den Boom

Marko van den Boom

FNV Zorg en Welzijn

Amerins Dikken lid pensioenraad PFZW namens werknemersorganisatie FNV Zorg en Welzijn

Amerins Dikken

FNV Zorg en Welzijn

Soeradj Hayer lid pensioenraad PFZW namens werknemersorganisatie FNV Zorg en Welzijn

Soeredj Hayer

FNV Zorg en Welzijn

Frans Mulder

Frans Mulder

FNV Zorg en Welzijn

Jan Willem Nieland lid pensioenraad PFZW namens werknemersorganisatie FNV Zorg en Welzijn

Jan Willem Nieland

FNV Zorg en Welzijn

Marianne Nobel – den Haan

Marianne Nobel – den Haan

FNV Zorg en Welzijn

Nils van Teijlingen lid pensioenraad PFZW namens werknemersorganisatie FNV Zorg en Welzijn

Nils van Teijlingen​​​​

FNV Zorg en Welzijn

Leontine Treur lid pensioenraad PFZW namens werknemersorganisatie FNV Zorg en Welzijn

Leontine Treur

FNV Zorg en Welzijn

Anne Vermeulen

Anne Vermeulen

FNV Zorg en Welzijn

Ton de Winter lid pensioenraad PFZW namens werknemersorganisatie FNV Zorg en Welzijn

Ton de Winter

FNV Zorg en Welzijn

Frans Zoons

Frans Zoons

FNV Zorg en Welzijn

Cees Vis

FNV Zorg en Welzijn (plaatsvervangend lid)

Pensioengerechtigden

Rina Kleine lid pensioenraad PFZW namens pensioengerechtigden ANBO

Rina Kleine

ANBO

Sjef Marcellis lid pensioenraad PFZW namens pensioengerechtigden ANBO

​Sjef Marcelis

ANBO

Willem Reijn

Willem Reijn

ANBO (plaatsvervangend lid)

Cees Michielse lid pensioenraad PFZW namens pensioengerechtigden BPP

​​​Cees Michielse​

BPP

Meindert Schmidt

Meindert Schmidt

BPP (plaatsvervangend lid)

Johan Koop

Johan Koop

FNV Zorg en Welzijn

Lies Kramer lid pensioenraad PFZW namens pensioengerechtigden FNV Zorg en Welzijn

​Lies Kramer

FNV Zorg en Welzijn

Pur Parwanto lid pensioenraad PFZW namens pensioengerechtigden FNV Zorg en Welzijn

Pur Purwanto

FNV Zorg en Welzijn

John Schrama

John Schrama

FNV Zorg en Welzijn