Wat doet de Pensioenraad?

De Pensioenraad vertegenwoordigt de belangen van de 2,9 miljoen werknemers, werkgevers en gepensioneerden bij PFZW. De raad adviseert het bestuur over beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers. Gevraagd én ongevraagd. Onder andere over: 

  • algemene maatregelen
  • wijzigingen van het pensioen- en uitvoeringsreglement
  • vaststelling of wijziging van het premie- en indexeringsbeleid
  • het beleggingsbeleid 
Wie zitten er in de Pensioenraad?

De Pensioenraad bestaat uit 36 leden. Hiervan vertegenwoordigen er 17 de werknemers, 12 de werkgevers en 7 de gepensioneerden. De voorzitter is onafhankelijk. De organisaties waar de leden werkzaam zijn, benoemen samen alle leden van de Pensioenraad. Dit gebeurt voor vier jaar. Elke vier jaar kijkt het bestuur of er aanleiding is de zetelverdeling te wijzigen. Er wordt rekening gehouden met het ledenaantal van de benoemende organisaties en de verhouding tussen het aantal werkenden en het aantal pensioengerechtigden. Een lid kan maximaal 12 jaar in de Pensioenraad zitten. 

Belangenbehartiging

Deze organisaties zijn ervoor uw belangen te behartigen. Wilt u lid worden van een van deze organisaties van werknemers of pensioengerechtigden? Bezoek dan via onderstaande links hun website: 

Voorzitter

Werkgeversorganisaties

Paul van Aken

ActiZ

Anny Hartstra

ActiZ

John Moolenschot

ActiZ

José van Vliet-Eppinga

ActiZ

Gerrit Jan Hoogeland

Sociaal Werk Nederland

Edgar Kannekens

Sociaal Werk Nederland 

Jorrit Berenschot

Sociaal Werk Nederland (plaatsvervangend lid)

Hugo Broekman

VGN

Nils Ellwanger

NVZ

Boudewijn Ponsioen

NVZ

Martijn Koot

VGN

Tjitte Alkema

de Nederlandse ggz

Dick Voortman

de Nederlandse ggz

Henk Meppelink

de Nederlandse ggz
(plaatsvervangend lid)

Werknemersorganisaties

Ronald de Rijke

CNV Zorg en Welzijn

Rian Varkevisser

CNV Zorg en Welzijn

Alexander Crijns

FBZ

Jan Willem le Fèbre

FBZ

Heleen de Boer

FBZ
(plaatsvervangend lid)

Thom Bijenhof

FNV Zorg en Welzijn

Marko van den Boom

FNZ Zorg en Welzijn

Amerins Dikken

FNV Zorg en Welzijn

Soeredj Hayer

FNV Zorg en Welzijn

Frans Mulder

FNV Zorg en Welzijn

Marianne Nobel – den Haan

FNV Zorg en Welzijn

Jan Willem Nieland

FNV Zorg en Welzijn

Nils van Teijlingen​​​​

FNV Zorg en Welzijn

Leontine Treur

FNV Zorg en Welzijn

Ton de Winter

FNV Zorg en Welzijn

Frans Zoons

FNV Zorg en Welzijn

Anne Vermeulen

FNV Zorg en Welzijn (plaatsvervangend lid)

Marjos Bardoel

NU'91

Govert Droste

NU'91 

Pensioengerechtigden

Rina Kleine

ANBO

​Sjef Marcelis

ANBO

Willem Reijn

ANBO (plaatsvervangend lid)

​​​Cees Michielse​

BPP

Jaap van der Spek

BPP (plaatsvervangend lid)

Ria Botter

FNV Zorg en Welzijn 

​Lies Kramer

FNV Zorg en Welzijn

Pur Purwanto

FNV Zorg en Welzijn

John Schrama

FNV Zorg en Welzijn

Johan Koop

FNV Zorg en Welzijn (plaatsvervangend lid)