De Pensioenraad vertegenwoordigt de belangen van de 2,9 miljoen werknemers, werkgevers en gepensioneerden bij PFZW. De raad adviseert het bestuur over beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers. Gevraagd én ongevraagd. Onder andere over: 

  • algemene maatregelen
  • wijzigingen van het pensioen- en uitvoeringsreglement
  • vaststelling of wijziging van het premie- en indexeringsbeleid
  • het beleggingsbeleid 

De Pensioenraad bestaat uit 36 leden. Hiervan vertegenwoordigen er 17 de werknemers, 12 de werkgevers en 7 de gepensioneerden. De voorzitter is onafhankelijk. De organisaties waar de leden werkzaam zijn, benoemen samen alle leden van de Pensioenraad. Dit gebeurt voor vier jaar. Elke vier jaar kijkt het bestuur of er aanleiding is de zetelverdeling te wijzigen. Er wordt rekening gehouden met het ledenaantal van de benoemende organisaties en de verhouding tussen het aantal werkenden en het aantal pensioengerechtigden. Een lid kan maximaal 12 jaar in de Pensioenraad zitten. 

Voorzitter

Werkgeversorganisaties

Paul van Aken

ActiZ

Petra de Jongh

ActiZ

John Moolenschot

ActiZ

José van Vliet-Eppinga

ActiZ

Jorrit Berenschot

Sociaal Werk Nederland (plaatsvervangend lid)

Gerrit Jan Hoogeland

Sociaal Werk Nederland

Edgar Kannekens

Sociaal Werk Nederland 

Hugo Broekman

VGN

Martijn Koot

VGN

Nils Ellwanger

NVZ

Tjitte Alkema

de Nederlandse ggz

Dick Voortman

de Nederlandse ggz

Werknemersorganisaties

Arie Kasper

CNV Zorg en Welzijn

Rian Varkevisser

CNV Zorg en Welzijn

Heleen de Boer

FBZ

Alexander Crijns

FBZ

Marko van den Boom

FNZ Zorg en Welzijn

Amerins Dikken

FNV Zorg en Welzijn

Soeredj Hayer

FNV Zorg en Welzijn

Frans Mulder

FNV Zorg en Welzijn

Jan Willem Nieland

FNV Zorg en Welzijn

Marianne Nobel – den Haan

FNV Zorg en Welzijn

Nils van Teijlingen​​​​

FNV Zorg en Welzijn

Rob Koster

Plaatsvervangend lid FBZ

Marjos Bardoel

NU'91

Leontine Treur

FNV Zorg en Welzijn

Anne Vermeulen

FNV Zorg en Welzijn

Ton de Winter

FNV Zorg en Welzijn

Frans Zoons

FNV Zorg en Welzijn

Govert Droste

NU'91 

Pensioengerechtigden

Rina Kleine

ANBO

​Sjef Marcelis

ANBO

Willem Reijn

ANBO (plaatsvervangend lid)

​​​Cees Michielse​

BPP

Ria Botter

FNV Zorg en Welzijn 

​Lies Kramer

FNV Zorg en Welzijn

Meindert Schmidt

Plaatsvervangend lid BPP

Johan Koop

FNV Zorg en Welzijn (plaatsvervangend lid)

Pur Purwanto

FNV Zorg en Welzijn

John Schrama

FNV Zorg en Welzijn