Pensioentafel Zorg en Welzijn

De Pensioentafel Zorg en Welzijn (PTZW) bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners) in de sector Zorg en Welzijn. Aan de PTZW vinden de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarde pensioen plaats.

De PTZW is een zelfstandig en onafhankelijk overlegplatform en staat buiten de statutaire werkingssfeer van het pensioenfonds. De PTZW is ingesteld om de pensioenregeling die valt onder de verplichtstelling voor Zorg en Welzijn vast te stellen en/of te wijzigen. De PTZW verstrekt de opdracht tot uitvoering van de pensioenovereenkomst aan het bestuur van het pensioenfonds.

Wie zitten er in de PTZW?

De PTZW bestaat uit twaalf leden: zes hebben zitting namens werkgeversorganisaties en zes namens werknemersorganisaties. Zij worden voorgedragen door deze organisaties van sociale partners. De voorzitter is onafhankelijk en gekozen door de leden van de PTZW zelf. Er geldt geen zittingstermijn voor leden van de PTZW.

Voorzitter

De heer W.J. (William) Moorlag

Onafhankelijk voorzitter

Werkgeversorganisaties

De heer G.H.M. (Godfried) Verkerk

Actiz

De heer B.A. (Boudewijn) Ponsioen

NVZ

De heer J.A. (Lex) Staal

Sociaal Werk Nederland 

De heer G. (Gerard) Gerding

VGN

De heer R.B.M. (Rob) Jaspers

De Nederlandse ggz

De heer R.H. (Ron) Harmsen

Overige sectororganisaties

Werkgeversorganisaties

De heer A.E. (Bert) de Haas

FNV

Mevrouw E. (Elise) Merlijn

FNV

Mevrouw H. (Hanan) Yagoubi

FNV

De heer J.J. (Joost) Veldt

CNV

De heer R. (Robert) Barendse

FBZ

De heer B. (Bob) van der Wal

NU’91