Hiervoor hebben we zeven Duurzame Ontwikkelingsdoelen gekozen uit de zeventien doelen van de Verenigde Naties (SDG's). Deze doelen zijn in 2015 gestart nadat wereldwijd organisaties en burgers konden stemmen op thema's die zij belangrijk vonden. Het idee achter de SDG’s is dat niemand achterblijft en dat iedereen in staat moet zijn te bouwen aan een betere toekomst.  

De SDG’s bieden overheden maar ook organisaties zoals PFZW een kompas om een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving in 2030. PGGM, de uitvoeringsorganisatie die zorg draagt voor ons vermogensbeheer, is al sinds 2008 lid van SDG Nederland.

Zeven Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Bij de keuze voor zeven SDG’s om op te focussen, is de wens van onze deelnemers nadrukkelijk meegewogen. Zij hadden een voorkeur voor de thema’s Klimaat en Mens & Gezondheid. De doelen waar PFZW zich op richt zijn: 

Om deze doelen te bereiken, investeren we onder andere in: 

  • bedrijven die snel overstappen naar duurzame energie
  • bedrijven die zorgen voor voldoende en schoner water voor meer mensen
  • bedrijven die werken aan medische oplossingen tegen ziektes

€ 75 miljard voor een betere wereld

We willen dat in 2030 minstens 30% van onze beleggingen bijdraagt aan een SDG. Dit betekent dat we ongeveer €75 miljard beleggen in bedrijven die bijdragen aan SDG’s en dus aan een leefbare wereld. Dit maken we meetbaar door bijvoorbeeld de kilo’s vermeden CO2-uitstoot van onze beleggingen te berekenen.

Op weg naar het behalen van de doelstelling voor 2030 hebben we ook een tussentijdse doelstelling: in 2025 moet 20% van onze beleggingen bijdragen aan SDG’s.

PFZW investeert wereldwijd in bedrijven die bijdragen aan een leefbare wereld. Klik op de groene pijltjes om meer te lezen over het type bedrijven waarin we beleggen en hun vernieuwende oplossingen voor mens en milieu.