CO2-uitstoot verminderen

In 2015 stootten de bedrijven in onze aandelenbeleggingen samen 339 ton CO2 per miljoen dollar bedrijfsomzet uit. In 2020 kregen we het voor elkaar deze uitstoot te verminderen naar 159 ton. Dit is een daling van ruim 53% over de aandelenbeleggingen in vier jaar tijd. In 2021 hebben we een vermindering bereikt van 5% ten opzichte van 2020.

We verminderen CO2-uitstoot door de volgende acties:

  • We beleggen in schonere bedrijven.
  • We verkopen aandelen van de meest vervuilende bedrijven in de meest vervuilende sectoren, zoals energiebedrijven en olieproducenten.
  • We gaan in gesprek met bedrijven en overtuigen hen minder CO2 uit te stoten.
  • We gebruiken onze invloed als aandeelhouder om zo bedrijven sneller over te laten gaan op duurzame energie.

Doelstelling voor 2030

Voor 2030 hebben we een uitdagend doel: we willen dan de CO2-voetafdruk van onze aandelen met 50% verkleinen ten opzichte van 2019.

Hiervoor hebben we onder andere de volgende plannen:

  • We verminderen onze beleggingen in steenkool en teerzandolie tot bijna nul. We verkopen belangen in bedrijven met meer dan 5% omzet door de productie van steenkool of meer dan 1% omzet van teerzandolie. Eerder lag de grens bij 30% voor steenkool en 10% voor teerzandolie. 
  • We eisen van ondernemingen in de fossiele energiesector dat ze zich houden aan het Klimaatakkoord van Parijs en de aanscherping van de klimaattop COP26. Ze moeten actief bijdragen aan de beperking van de opwarming van de aarde, anders verkopen we de beleggingen. Dit controleren we door de plannen op te vragen, deze kritisch te lezen en er vervolgens consequenties aan te verbinden. In 2024 willen we alleen nog in energiebedrijven beleggen die voldoen aan de afspraken van het Klimaatakkoord.