Om dit te bereiken zijn we in 2022 gestart met een nieuwe aanpak: engagement met duidelijke doelen en mijlpalen. We oefenen druk  uit op de fossiele bedrijven waar we in beleggen. Ook stemmen we bij aandeelhoudersvergaderingen en stemmen we mee met resoluties van bijvoorbeeld Follow This. De bedrijven die niet voldoende stappen nemen om in lijn te komen met het Klimaatakkoord van Parijs, die verkopen we. Hieronder ziet u de voortgang van onze engagement-aanpak. De cijfers worden ieder kwartaal bijgewerkt.

Tijdlijn

Binnen het engagement-programma maken we met duidelijke doelen en mijlpalen vooraf kenbaar wat we van fossiele bedrijven verwachten in combinatie met strakke deadlines en gevolgen voor het niet (tijdig) realiseren van voortgang. Onderstaande tijdlijn laat de belangrijkste stappen en mijlpalen zien.

Brief naar olie- en gasbedrijven met verzoek om informatie te delen over CO2-reductiedoelstellingen Tegenstemmen bij herverkiezing bestuurders van achterblijvers in fossiele sector bij aandeelhoudersvergaderingen Start verkoop van olie- en gasbedrijven zonder CO2-reductiedoelstellingen Informatie ophalen bij fossiele bedrijven over hun inzet om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs Start verkoop van olie- en gasbedrijven zonder uitgesproken commitment aan het Klimaatakkoord van Parijs Tegenstemmen bij herverkiezing bestuurders van achterblijvers in fossiele sector bij aandeelhoudersvergaderingen Verificatie en beoordelingen van de strategieën en plannen van de overgebleven olie- en gasbedrijven om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs Start verkoop van olie- en gasbedrijven die geen te controleren strategie of plan hebben om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs Alleen nog beleggingen in fossiele bedrijven die een overtuigende en te controleren strategie voor hun klimaattransitie hebben, inclusief doelstellingen voor de korte en middellange termijn
Actieve dialoog met olie- en gasbedrijven die zich hebben gecommitteerd aan het Klimaatakkoord van Parijs