Voortgang

Sinds de start - begin 2022 - van ons engagementprogramma met duidelijke doelen en mijlpalen zijn wij in dialoog gegaan met 12 beursgenoteerde olie- en gasondernemingen. PGGM heeft deze ondernemingen laten weten dat hun bedrijfsvoering eind 2023 meetbaar moet bijdragen aan het doel van het Klimaatakkoord van Parijs.

De engagementgesprekken hebben ook inzicht gegeven in de uitdagingen die bedrijven hebben, om hun bedrijfsmodellen af te stemmen op het Klimaatakkoord van Parijs. De grootste uitdaging is de aanhoudend hoge vraag naar olie en gas op dit moment. Als deze bedrijven stoppen met het leveren van olie en gas, zullen andere bedrijven, waaronder ook staatsbedrijven, het tekort aan aanbod aanvullen. Dit is een dringende kwestie en er is een belangrijke rol voor regeringen wereldwijd om met beleid het verbruik van fossiele brandstoffen te ontmoedigen. De focus van ons engagement is daarom nu om bedrijven aan te moedigen om het aanbod meer duurzame alternatieve brandstoffen te vergroten. Dat helpt om mondiaal de afhankelijkheid van olie en gas te verminderen.

De engagement fases

De dialoog die we voeren met de olie- en gasbedrijven heeft vijf fases. Op basis van die fases kunnen we meten hoever we zijn in het engagement traject met de bedrijven. 

  1. Het bedrijf heeft van PFZW een uitnodiging voor start engagement dialoog ontvangen
  2. Het bedrijf voert met PFZW een engagement dialoog
  3. Het bedrijf committeert zich aan het oplossen van zijn problemen
  4. Het bedrijf ontwikkelt een strategie voor het oplossen van de problemen
  5. Het bedrijf is vergevorderd met het implementeren van de strategie

Hoe werkt engagement met de fossiele sector?

Ons doel is om olie- en gasbedrijven aan te moedigen hun bedrijfsvoering om te vormen, zodat ze bijdragen aan het doel van het Klimaatakkoord van Parijs. Om dat doel te bereiken is het niet genoeg om deze bedrijven één keer te benaderen en er het beste van te hopen. Daarom gaan we regelmatig en op verschillende manieren actief het gesprek aan met deze bedrijven. We hebben precies vastgelegd wat onze deadlines zijn en wat we van deze bedrijven verwachten: We hebben de CEO's van olie- en gasbedrijven in maart 2022 een brief gestuurd waarin we onze eisen en verwachtingen hebben uiteengezet. Vervolgens hebben we bijeenkomsten georganiseerd met Investor Relations van deze bedrijven, zodat we ons standpunt in detail konden uitleggen.

Vervolgens hebben we gesprekken gevoerd met de duurzaamheidsexperts van de olie- en gasbedrijven om te horen welk beleid zij voeren om te werken aan CO2-reductie en uiteindelijk CO2-neutraliteit. Wij zien actief aandeelhouderschap als een proces van samen leren en samenwerken, het is geen eenrichtingsverkeer. In augustus 2022 bezochten we bijvoorbeeld de Pernis-raffinaderij van Shell, waardoor we beter begrepen hoe deze deel uitmaakt van het energietransitieplan van Shell.

Hierna gaan we in gesprek met het senior management van olie- en gasbedrijven en maken we duidelijk dat we binnenkort alleen blijven investeren als de bedrijven duidelijke en controleerbare stappen zetten om hun CO2-voetafdruk te verminderen. Voor de meeste bedrijven waar we een actieve dialoog hebben, werken we aan deze stap.

Daarnaast stemmen we als aandeelhouders op jaarlijkse algemene vergaderingen (AVA's) en leggen we publieke verklaringen af als veranderingen naar onze mening niet snel genoeg gaan.

We verdiepen onze kennis ook door te praten met externe deskundigen en collega-beleggers. We spreken regelmatig met leden van het Climate Action 100+ initiatief en denktanks, zoals Global Climate Insights.