Wat als u arbeidsongeschikt raakt?

Als u arbeidsongeschikt raakt, verliest u een deel van uw inkomen. Dat is vervelend en geeft onzekerheid. Bekijk wat u van PFZW kunt verwachten in de situatie die volgens UWV voor u van toepassing is

U bent arbeidsongeschikt

U ontvangt een uitkering van UWV. U heeft mogelijk recht op een aanvulling van uw inkomen of op het opbouwen van pensioen zonder dat u daar premie over betaalt.

U kunt nog werken

U ontvangt geen uitkering van UWV. Misschien is uw salaris lager omdat u minder kunt werken als gevolg van uw ziekte. Dit kan betekenen dat u minder pensioen opbouwt.

Was deze informatie nuttig voor u?