Arbeidsongeschiktheidspensioen en een WAO-uitkering, hoe is dit berekend?

U ontvangt een WAO-uitkering van UWV. Daardoor ontvangt u mogelijk ook arbeidsongeschiktheidspensioen vanuit PFZW. Dit is een aanvulling op de uitkering die u ontvangt vanuit UWV.

Hoe is de hoogte van mijn arbeidsongeschiktheidspensioen berekend?

Uw WAO-uitkering van UWV en uw arbeidsongeschiktheidspensioen zijn samen maximaal 75% of 70% van uw laatste salaris. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid:

  • Bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan geldt een percentage van maximaal 75% van uw laatste salaris.
  • Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan is de aanvulling 70% van het percentage waarvoor u arbeidsongeschikt bent.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen van PFZW bestaat uit twee vormen, namelijk WAO-hiaatpensioen WAO-excedentpensioen. Dit is gebaseerd op de hoogte van uw jaarloon toen u ziek werd. De berekening van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering in uw persoonlijke situatie vindt u hieronder:

Bij het WAO-hiaatpensioen vullen wij de uitkering van UWV aan tot 75% van uw laatste salaris. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan is de aanvulling 70% van het percentage waarvoor u arbeidsongeschikt bent.

Bij het WAO-excedentpensioen vullen wij de uitkering van UWV aan tot 75% van uw laatste salaris. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan is de aanvulling 70% van het percentage waarvoor u arbeidsongeschikt bent.

Deze vorm van arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan vullen we het aan tot 75% van uw laatste salaris. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan is de aanvulling 70% van het percentage waarvoor u arbeidsongeschikt bent. 

Was deze informatie nuttig voor u?