Eerder met pensioen en werken

U kunt uw pensioen eerder laten ingaan. Dit is mogelijk vanaf vanaf 5 jaar voor uw AOW ingaat. Voor 1 juli 2023 was het verplicht een intentieverklaring te tekenen als u meer dan 5 jaar voor uw AOW met pensioen ging. Dit hoeft niet meer. Vanaf 1 juli 2023 zijn de nieuwe pensioenregels ingegaan.

Tot 1 juli 2023 was het verplicht een intentieverklaring te tekenen als u uw pensioen eerder dan 5 jaar voor AOW leeftijd liet ingaan. In deze verklaring gaf u aan dat u stopt met werken en niet weer meer gaat werken. Dit is niet langer verplicht. 

Oude intentieverklaringen

Als u in het verleden een intentieverklaring heeft getekend toen u met pensioen ging, is deze verklaring niet meer van toepassing. U kunt dus weer meer betaald werk gaan doen naast uw pensioen. 

Eerder dan 5 jaar voor uw AOW met pensioen

Wilt u eerder dan 5 jaar voor uw AOW met pensioen? Let dan op. Uw AOW-leeftijd kan nog opschuiven. Doordat u uw pensioen aanvraagt op basis van de AOW-leeftijd die op dat moment geldt, loopt u het risico dat u tijdelijk minder of geen pensioen heeft. Bent u geboren voor 1 januari 1965? Dan mag u nu al pensioen opnemen.

U kunt ervoor kiezen niet het maximale pensioen op te nemen. Hierdoor houdt u pensioen over om in dit geval op te nemen.

Wilt u uw geschatte AOW-leeftijd weten? Die vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Was deze informatie nuttig voor u?