U krijgt ontslag, maar blijft nog gedeeltelijk bij uw werkgever werken

Als u nog gedeeltelijk bij uw werkgever blijft werken, kunt u twee dingen doen.

Wanneer u bescherming bij werkloosheid aanvraagt, hebben uw kinderen en partner recht op nabestaandenpensioen als u overlijdt. Mocht u in de tijd dat u werkloos bent arbeidsongeschikt raken, dan heeft u met de regeling bescherming bij werkloosheid ook recht op premievrije pensioenopbouw. Bescherming bij werkloosheid kost u niets maar er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.  

Lees meer over bescherming bij werkloosheid

U kunt uw pensioen (gedeeltelijk) zelf verder opbouwen. Dat is op eigen kosten. Wij noemen dit vrijwillige voortzetting. U kunt vrijwillige voortzetting aanvragen binnen negen maanden na uw ontslag. Uw oud-werkgever wil misschien ook blijven meebetalen aan uw pensioen. Dat moet u dan samen regelen. 

Lees meer over vrijwillige voortzetting

Hoeveel pensioen heeft u nu?

Uw pensioen blijft staan bij PFZW. In MijnPFZW ziet u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. U logt veilig in met uw DigiD. 

Was deze informatie nuttig voor u?