Verdeling van uw pensioen

Als u uit elkaar gaat, moet u afspraken maken over de verdeling van uw pensioen dat u tijdens de relatie opbouwde. Er zijn 4 manieren om uw pensioen te verdelen. Eén daarvan is de keuze om niet te verdelen.

Let op

Het gaat op deze pagina alleen over de verdeling van uw persoonlijke pensioen. Heeft uw ex-partner ook zelf pensioen opgebouwd? Kijk dan óók naar de mogelijkheden om dat pensioen te verdelen. Het is verstandig om de pensioenregelingen (van u en van uw ex-partner) naast elkaar te leggen en daarna een beslissing te maken over hoe u de beide pensioenen verdeelt.

Goed om te weten

U kunt uw PFZW-pensioen alleen verdelen als: 

 • het tijdens de relatie (of te verdelen periode) bij PFZW is opgebouwd.
  Dit betekent dat uw relatie plaatsvond in dezelfde periode waarin u pensioen opbouwde bij PFZW. Alleen het pensioen dat u tijdens uw relatie bij ons opbouwde, kunnen we voor u verdelen. Hierbij geldt als relatie: uw huwelijk, geregistreerd partnerschap.

 • het deel dat uw ex-partner ontvangt, hoger is dan € 592,51 bruto per jaar (in 2024). Dit is wettelijk bepaald. Komt het pensioen lager uit dan dit bedrag, dan kunnen we het niet verdelen. Gebruik de rekenhulp om de hoogte van het pensioen te controleren.

Een afwijkende verdeling, afwijkende periode, de keuze voor conversie of geen verdeling legt u allemaal vast in een gewaarmerkt scheidingsconvenant. Dit document hebben we nodig om uw aanvraag te kunnen verwerken.

Let er op dat dit convenant pas geldig is als het is ondertekend (gewaarmerkt) door een advocaat, notaris of eventuele buitenlandse autoriteit.

Bij een standaardverdeling is het niet nodig om dit in het in het scheidingsconvenant op te nemen. Het kan voor uw administratie wel handig zijn om dit toch te doen.

Wij ontvangen uw afspraken over de verdeling van uw pensioen graag binnen 2 jaar na de scheiding. Na 2 jaar valt uw aanvraag namelijk buiten de wettelijke termijn. We kunnen uw pensioen dan niet zomaar meer verdelen.

Wanneer u niets doorgeeft

Wanneer u niets doorgeeft ontvangt u zelf het volledige pensioen. En moet u ook zelf de afspraken met uw ex-partner nakomen en het afgesproken deel aan hem/haar betalen. Geef uw keuze daarom zo snel mogelijk aan ons door. Gebruik hiervoor het formulier en stuur waar nodig het scheidingsconvenant mee.

Al meer dan 2 jaar geleden gescheiden

Bent u al meer dan 2 jaar geleden gescheiden en wilt u alsnog afspraken doorgeven? Dan moeten u én uw ex-partner de aanvraag ondertekenen. Dit is omdat u de aanvraag na de wettelijke aanvraagtermijn van 2 jaar doet.

Heeft u Flexpensioen opgebouwd tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw ex-partner hier ook recht op. Het Flexpensioen wordt automatisch tegelijk met uw ouderdomspensioen verdeeld. Dit kunt u niet loskoppelen. Waar we in de uitleg op deze pagina over pensioen spreken, gaat dit dus ook over uw ouderdomspensioen én uw Flexpensioen (als u Flexpensioen heeft opgebouwd).

De 4 manieren van verdelen

1. Standaardverdeling van pensioen

U krijgt allebei 50% van uw pensioen dat u tijdens uw relatie (huwelijk of geregistreerd partnerschap) opbouwde. Het pensioen blijft op uw naam staan, maar een deel hiervan is bestemd voor uw ex-partner. Uw ex-partner ontvangt dit deel van uw pensioen op het moment dat u uw eigen pensioen laat ingaan. Ook als u eerder of later dan uw AOW-leeftijd met pensioen gaat. Het pensioen van uw ex-partner is dus aan uw pensioen gekoppeld.

Dus werkt u bijvoorbeeld al 30 jaar, maar bent u 10 jaar getrouwd? Dan wordt uw opgebouwde pensioen van die 10 jaar verdeeld. U ontvangt daarvan beiden 50%.

Dit is de regeling waar uw ex-partner vanuit de wet recht op heeft. Het kan bijvoorbeeld logisch zijn om de standaardverdeling bij uw beide pensioenen (dat van u en van uw ex-partner) toe te passen. Uw ex-partner krijgt de helft van uw pensioen, u krijgt de helft van het pensioen van uw ex-partner.

 • Verdeling 50/50 (ieder krijgt 50% van uw pensioen).
 • Het pensioen voor uw ex-partner start tegelijk met uw pensioen.
 • Geldt voor het pensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap.
 • Als u overlijdt, vervalt dit pensioen voor uw ex-partner. Hij/zij ontvangt dan nog wel bijzonder partnerpensioen (tenzij uw ex-partner hier afstand van doet).
 • Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u het verdeelde pensioen weer terug. 
 • Omdat uw ex-partner hier bij de wet recht op heeft, is het niet nodig om dit in het scheidingsconvenant op te nemen. Het kan voor uw administratie wel handig zijn om dit toch te doen.

Hoe regelt u het?

Vul het formulier in, print het uit en stuur het op. Het adres staat vermeld op het formulier.

2. Afwijkende verdeling van pensioen

U kiest zelf het percentage (anders dan de standaard 50/50 verdeling) en/of de periode waarover u wilt verdelen. Het pensioen blijft op uw naam staan, maar een deel hiervan is bestemd voor uw ex-partner. Uw ex-partner ontvangt dit deel van uw pensioen als u uw eigen pensioen laat ingaan. Ook als u eerder of later dan uw AOW-leeftijd met pensioen gaat. Het pensioen van uw ex-partner is dus aan uw pensioen gekoppeld.

Stel dat uw ex-partner minder werkte dan u, omdat hij/zij grotendeels voor de kinderen zorgde. U heeft dan tijdens uw relatie meer gewerkt en dus ook meer pensioen opgebouwd. U kunt er dan voor kiezen om uw ex-partner een groter deel van uw pensioen te geven, omdat hij/zij minder werkte en hierdoor ook minder pensioen heeft opgebouwd. 

Kiest u voor een andere verdeling dan 50/50? Houd er dan rekening mee dat het hele getallen zijn, bijvoorbeeld: 65/35 en niet 64,5/35,5.

Let op: het deel dat uw ex-partner ontvangt mag door de andere verdeling niet lager zijn dan € 592,51.

In de basis gaan we uit van de periode waarin u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. U kunt ervoor kiezen om van deze periode af te wijken.

U kunt de startdatum bijvoorbeeld vervroegen als u en uw ex-partner voor het huwelijk samenwoonden en samen de kosten voor het huishouden deelden. Of bent u al eerder apart gaan wonen maar pas na een jaar officieel gescheiden? Dan kort u de periode in door de einddatum te vervroegen. 

U bent vrij in het kiezen van de start- en einddatum. Maar de periode waarover u verdeelt kan niet eindigen ná uw officiële scheidingsdatum. Na die datum heeft uw ex-partner officieel geen recht meer op uw pensioen. Het aanpassen van de periode is niet verplicht, dit is een keuze van u en uw ex-partner samen.

 • U kunt samen kiezen voor een ander percentage om uw pensioen te verdelen,

  en/of

 • U kunt samen kiezen voor een andere periode om uw pensioen over te verdelen.
 • Het pensioen voor uw ex-partner start tegelijk met uw pensioen.
 • Als u overlijdt, vervalt dit pensioen voor uw ex-partner. Maar, hij/zij ontvangt dan nog wel bijzonder partnerpensioen (tenzij uw ex-partner hier afstand van doet).
 • Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u het verdeelde pensioen weer terug. Het hoort dan bij uw eigen pensioen.
 • De afspraken legt u vast in het scheidingsconvenant.

Kiest u voor een afwijkende verdeling? Dan legt u deze afspraken vast in het gewaarmerkte scheidingsconvenant. Wij hebben een kopie van dit convenant nodig bij de​ verwerking van uw aanvraag.

Hoe regelt u het?

Vul het formulier in, print het uit en stuur het op. Het adres staat vermeld op het formulier. Let op: stuur ook een kopie van het gewaarmerkte scheidingsconventant mee. U en uw ex-partner moeten het formulier beiden ondertekenen.

3. Verdeling met conversie

Uw pensioen wordt verdeeld en uw ex-partner krijgt een eigen pensioen bij PFZW. Het omzetten naar een eigen pensioen voor uw ex-partner heet conversie.

Het deel van het pensioen dat u afstaat, krijgt u niet meer terug, ook niet wanneer uw ex-partner overlijdt. Bij andere manieren van verdelen krijgt u dit deel wel terug (wanneer uw ex-partner overlijdt) en ontvangt u daarna dus weer uw volledige pensioen. 

 • Uw ex-partner hoeft niet te wachten tot u met pensioen gaat, voordat uw ex-partner zijn/haar deel ontvangt. Bij conversie ontvangt uw ex-partner namelijk het pensioen wanneer hij/zij zélf de AOW-leeftijd bereikt (in plaats van wanneer u uw pensioen laat ingaan).

 • Als u overlijdt, blijft het pensioen voor uw ex-partner bestaan. Omdat het nu zijn/haar eigen pensioen is, is uw ex-partner niet meer afhankelijk van uw situatie. Bij andere manieren van verdelen vervalt het pensioen voor uw ex-partner wanneer u overlijdt. 

We zien dat er verschillende redenen zijn om voor conversie te kiezen, bijvoorbeeld:

 • Wanneer u niet meer afhankelijk van elkaar wil zijn
  Doordat uw ex-partner een eigen pensioen krijgt, is er geen link meer met uw pensioen. Zijn/haar pensioen wordt onafhankelijk. 

 • Wanneer de één (een stuk) ouder is dan de ander
  Omdat uw ex-partner een eigen pensioen krijgt, hoeft hij/zij niet meer te wachten tot u met pensioen gaat. Stel dat uw ex-partner 10 jaar ouder is dan u. Dan zou uw ex-partner nog 10 jaar na de AOW-leeftijd moeten wachten tot hij/zij het afgesproken deel van uw pensioen kan ontvangen, omdat u dan pas met pensioen gaat. Dit kan onhandig zijn als uw ex-partner op dat moment geen salaris meer ontvangt.

  Als uw ex-partner 10 jaar jonger is dan u, ontvangt hij/zij pensioen wanneer uw ex-partner dat misschien nog helemaal niet nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat uw ex-partner nog werkt en salaris ontvangt. Dan is het handiger voor uw ex-partner om het pensioen pas te ontvangen wanneer het nodig is.

Bij conversie geeft u een deel van uw pensioen definitief aan uw ex-partner. U krijgt dat deel niet meer terug, ook niet als uw ex-partner overlijdt. Bij de standaardverdeling of afwijkende verdeling krijgt u het pensioen wel weer terug wanneer uw ex-partner overlijdt.

 • Het percentage bepaalt u samen. Dit moeten hele getallen zijn.
 • De te verdelen periode bepaalt u samen. Blijft u bij de standaardperiode of wilt u deze inkorten of verlengen?
 • Uw pensioen wordt opgedeeld in twee pensioenen, één voor u en één voor uw ex-partner.
 • ​​​Uw ex-partner ontvangt het pensioen op zijn/haar eigen AOW-leeftijd.​
 • Als u overlijdt blijft het pensioen voor uw ex-partner bestaan, omdat dit op zijn/haar eigen naam staat.
 • Als u overlijdt krijgt uw ex-partner geen bijzonder partnerpensioen, omdat de waarde hiervan al in de conversie is meegenomen.
 • Het recht van uw ex-partner bestaat dus uit ouderdomspensioen, (eventueel Flexpensioen) en bijzonder partnerpensioen.
 • Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u het verdeelde pensioen niet terug.
 • De afspraken legt u vast in het scheidingsconvenant.
 • Een keuze voor conversie is definitief en kan dus niet worden teruggedraaid.
 • Niet mogelijk bij een scheiding van tafel en bed.
 • Het deel dat uw ex-partner ontvangt mag door de andere verdeling niet lager zijn dan € 592,51.

Hoe regelt u het?

Vul het formulier in, print het uit en stuur het op. Het adres staat vermeld op het formulier. Let op: stuur ook een kopie van het gewaarmerkte scheidingsconventant mee. 

4. Géén verdeling van pensioen

Liever niet verdelen? Dan houdt u uw pensioen voor uzelf en kan uw ex-partner hier geen aanspraak op maken. Deze afspraak maken u en uw ex-partner samen en leggen dit vast in een scheidingsconvenant.

Niet verdelen: alles op een rijtje

 • Uw pensioen blijft ongewijzigd.
 • Uw ex-partner heeft een wettelijk recht op een deel van uw pensioen, dus moet hier zelf van afzien.
 • De afspraken legt u vast in het scheidingsconvenant.
 • Uw ex-partner heeft nog wel recht op het bijzonder partnerpensioen (dat hij/zij ontvangt bij uw overlijden). Hier moet uw ex-partner apart afstand van doen.

Hoe regelt u het?

Vul het formulier in, print het uit en stuur het op. Het adres staat vermeld op het formulier. Let op: stuur ook een kopie van het gewaarmerkte scheidingsconventant mee. 

Was deze informatie nuttig voor u?