Samenwonen, met notariële overeenkomst

Bent u voor uw AOW-leeftijd gaan samenwonen en heeft u bij de notaris een samenlevingscontract opgesteld? Dan komt uw partner in aanmerking voor partnerpensioen van PFZW. Dat betekent dat er voor hem of haar inkomen geregeld is als u overlijdt. Omdat we niet automatisch van de gemeente doorkrijgen dat u samenwoont, meldt u uw partner zelf bij ons aan.

Voorwaarden

Voor partnerpensioen bij samenwonen geldt een aantal voorwaarden.

Partner aanmelden

Meld uw partner aan via uw MijnPFZW-profiel en stuur een duidelijke foto of scan van de notariële samenlevingsovereenkomst naar ons op. Wij hebben de eerste en laatste pagina óf de partnerpensioen verklaring uit uw samenlevingscontract nodig, waaruit blijkt dat: 

  • u en uw partner samenwonen op hetzelfde adres 
  • u en uw partner een gezamenlijke huishouding hebben 
  • u en uw partner beiden ongehuwd zijn 

Op de laatste pagina staat een stempel en de handtekening van de notaris. Of u samenwoont op hetzelfde adres controleren wij in de Basisregistratie Personen (BRP). 

De datum van de opmaak van de akte, is de datum die wij vastleggen als begindatum van uw relatie.

Zorg ervoor dat de foto of scan goed leesbaar is. Binnen 4 weken ontvangt u een bevestiging.

Was deze informatie nuttig voor u?