Checklist waardeoverdracht naar PFZW

Geen pensioenregeling is hetzelfde. In deze checklist ziet u waar u op kunt letten bij het beoordelen van de offerte voor uw waardeoverdracht. U heeft 2 maanden de tijd om de offerte ondertekend terug te sturen.

Geen partner, toch partnerpensioen

Als u geen partner heeft, bouwt u bij PFZW toch partnerpensioen op. In de offerte ziet u het partnerpensioen staan. U kunt partnerpensioen van PFZW als extra pensioen gebruiken voor uzelf. Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat.

Is uw vorige regeling een beleggingsverzekering?

Het bedrag in de offerte kan bij een beleggingsverzekering hoger of lager zijn dan het bedrag dat uiteindelijk naar PFZW wordt overgedragen. U gaat daarmee akkoord als u de offerte ondertekent.
PFZW is geen beleggingsverzekering waarbij de hoogte van uw pensioen direct afhankelijk is van beleggingsresultaten. PFZW belegt wel een deel van uw premie.

Wanneer wilt u met pensioen?

De pensioenleeftijd kan verschillend zijn per regeling. Bij PFZW gaat uw pensioen standaard in op de AOW-leeftijd. Uw AOW-leeftijd kunt u niet kiezen. Het pensioen van PFZW kunt u wel eerder of later in laten gaan. Bekijk de keuzes die u bij PFZW heeft en vergelijk deze met de mogelijkheden bij uw vorige pensioenuitvoerder.

Is er jaarlijks een verhoging van het pensioen (indexatie)?

Elk jaar wordt het leven duurder. Daarom is het belangrijk dat uw pensioen zijn waarde houdt. Bekijk of uw vorige pensioenuitvoerder uw pensioen laat meegroeien met de stijgende prijzen. Dat heet indexatie. PFZW heeft de pensioenen in 2024 met 4,8% verhoogd.