Belangrijke documenten van PFZW

Elk jaar krijgt u een aantal belangrijke documenten over uw pensioen. Hieronder ziet u welke dat kunnen zijn, welke informatie er in staat en wanneer u deze documenten ontvangt.

Belangrijke documenten

Voor wie

Voor iedereen die van ons inkomen ontvangt.

Wat is het?

De jaaropgave is een overzicht van wat u aan pensioen heeft ontvangen in het afgelopen jaar en hoe veel loonheffing en bijdrage Zorgverzekeringswet hierop is ingehouden. Dit document heeft u nodig voor uw belastingaangifte.

Wanneer krijg ik het?

De jaaropgave voor uw belastingaangifte over 2023 is eind januari 2024 klaar. Deze kunt u online bekijken en downloaden. 

Waar vind ik het?

U kunt uw jaaropgave bekijken. Log in met uw DigiD om de jaaropgave te bekijken. 

Voor wie

Voor iedereen die inkomen van ons ontvangt. 

Wat is het?

Een betalingsbericht is een overzicht met daarop de hoogte van uw brutopensioen, de bedragen die worden ingehouden op uw pensioen (loonheffing en bijdrage Zorgverzekeringswet) en uw nettopensioen. De betalingsberichten zijn belangrijk, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan er om vragen.​

Wanneer krijg ik het?

Het eerste betalingsbericht ontvangt u bij de allereerste betaling van uw pensioen. Daarna ontvangt u het betalingsbericht jaarlijks in januari en als er iets wijzigt in uw pensioen. Blijft het nettobedrag elke maand hetzelfde? Dan ontvangt u geen nieuw betalingsbericht.

Waar vind ik het?

U kunt uw betalingsberichten bekijken. Log in met uw DigiD om de betalingsberichten te bekijken.

Wat is het?

Het uniform pensioenoverzicht geeft uw pensioensituatie weer op 31 december van het voorgaande jaar. Dit is dus een momentopname.

Wanneer krijg ik het?

U ontvangt het uniform pensioenoverzicht in de loop van het jaar.

Waar vind ik het?

Afhankelijk van uw digitale voorkeur krijgt u het UPO per post of digitaal per e-mail. Er is altijd een digitale UPO beschikbaar. Log in met uw DigiD om de UPO te bekijken. 

Was deze informatie nuttig  voor u?