Uw pensioenbedrag kan veranderen

Het nettopensioen dat u maandelijks op uw bankrekening ontvangt, kan veranderen. Dat komt door de belasting en bijdrage Zorgverzekeringwet die u over uw pensioen betaalt. Bovendien kan uw brutopensioen stijgen als wij de pensioenen mogen verhogen (indexeren). 

Inhoudingen op uw brutopensioen

Op uw pensioen moeten wij loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet inhouden. Dat zijn wij wettelijk verplicht. Het bedrag dat na de inhoudingen overblijft, is uw nettopensioen. ​Over uw pensioen betaalt u minder inhoudingen dan over uw salaris. 

Bekijk wat loonheffing, loonheffingskorting, de bijdrage Zorgverzekeringswet en indexeren betekenen.

Loonheffing is de verzamelnaam van de premies volksverzekeringen en loonbelasting die op u pensioen worden ingehouden. De premies volksverzekeringen zijn wettelijke verplichte sociale verzekeringen in Nederland. Deze bestaan uit Algemene ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet en Wet langdurige zorg.

Loonheffingskorting is een korting die u krijgt op de loonbelasting en premie volksverzekeringen. U betaalt dus minder belasting als u de loonheffingskorting laat toepassen.

Slechts één werkgever of uitkeringsinstantie mag de loonheffingskorting toepassen.

Gebruikelijk is dat de instantie die in het grootste deel van uw pensioen voorziet, de loonheffingskorting toepast. Is uw AOW het grootste gedeelte van uw pensioen? Dan is het in de meeste gevallen het voordeligst de SVB de loonheffingskorting toe te laten passen.

Geef aan ons door of u wilt dat wij uw loonheffingskorting wel of niet toepassen. Dit regelt u online in MijnPFZW.

  • Pas de loonheffingskorting aan in MijnPFZW​.

In Nederland is er een basiszorgverzekering voor iedereen. Ook als u met pensioen bent. U bent verplicht hieraan deel te nemen. De bijdrage voor de zorgverzekering bestaat uit twee delen:

  1. de inkomensafhankelijke bijdrage. Dit is de bijdrage Zorgverzekeringswet die u terug kunt vinden op uw jaaropgave. Deze bijdrage houden wij maandelijks in op uw pensioen en dragen wij af aan de Belastingdienst.

  2. het andere deel van de bijdrage betaalt u zelf aan uw zorgverzekeraar. Deze bijdrage is afhankelijk van het zorgpakket dat u kiest.

In 2024 is de bijdrage Zorgverzekeringswet 5,32% van uw brutojaarinkomen. Dit wordt ingehouden tot een maximaal inkomen van € 71.628. 

Lonen en prijzen stijgen elk jaar. Daarom probeert Pensioenfonds Zorg en Welzijn de pensioenen ook jaarlijks te verhogen. Die verhoging heet indexering. Het bestuur van het pensioenfonds besluit elk jaar opnieuw of het pensioen wordt verhoogd. Het is dus nooit zeker óf uw pensioen in de toekomst wordt verhoogd en ook niet met hoeveel.

Als pensioenfonds zijn er verschillende factoren waarmee je rekening moet houden om te kunnen indexeren. Dit is aan strenge regels gebonden. Zo moet je voldoende financiële reserves hebben om gezond en verantwoord over te kunnen stappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Er moet rekening worden gehouden met de belangen van alle deelnemers, zowel van gepensioneerden als werkenden.

Tenslotte vinden we het belangrijk om ook na indexeren financieel sterk genoeg te blijven om de kans op pensioenverlaging in de toekomst zo klein mogelijk te houden.

Lees het laatste nieuws over indexeren.

Was deze informatie nuttig voor u?