Inhoudingen op uw brutopensioen

Op uw pensioen moeten wij loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet inhouden. Dat zijn wij wettelijk verplicht. Het bedrag dat na de inhoudingen overblijft, is uw nettopensioen. ​Over uw pensioen betaalt u minder inhoudingen dan over uw salaris. 

Bekijk wat loonheffing, loonheffingskorting en de bijdrage Zorgverzekeringswet betekenen.

Loonheffing is de verzamelnaam van de premies volksverzekeringen en loonbelasting die op u pensioen worden ingehouden. De premies volksverzekeringen zijn wettelijke verplichte sociale verzekeringen in Nederland. Deze bestaan uit Algemene ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet en Wet langdurige zorg.

Loonheffingskorting is een korting die u krijgt op de loonbelasting en premie volksverzekeringen. U betaalt dus minder belasting als u de loonheffingskorting laat toepassen.

Slechts één werkgever of uitkeringsinstantie mag de loonheffingskorting verrekenen.

Gebruikelijk is dat de instantie die in het grootste deel van uw pensioen voorziet, de loonheffingskorting verrekent. Is uw AOW het grootste gedeelte van uw pensioen? Dan is het in de meeste gevallen het voordeligst de SVB de loonheffingskorting toe te laten passen.

Geef aan ons door of u wilt dat wij uw loonheffingskorting wel of niet verrekenen. Dit regelt u online in MijnPFZW.

> Pas de loonheffingskorting aan in MijnPFZW​.

> U kunt ook gebruik maken van dit formulier.

In Nederland is er een basiszorgverzekering voor iedereen. Ook als u met pensioen bent. U bent verplicht hieraan deel te nemen. De bijdrage voor de zorgverzekering bestaat uit twee delen:

  1. de inkomensafhankelijke bijdrage. Dit is de bijdrage Zorgverzekeringswet die u terug kunt vinden op uw jaaropgave. Deze bijdrage houden wij maandelijks in op uw pensioen en dragen wij af aan de Belastingdienst.

  2. het andere deel van de bijdrage betaalt u zelf aan uw zorgverzekeraar. Deze bijdrage is afhankelijk van het zorgpakket dat u kiest.

In 2023 is de bijdrage Zorgverzekeringswet 5,43% van uw brutojaarinkomen.

Het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft besloten per 1 oktober 2022 de pensioenen met 2,7% te verhogen. Dit betekent dat uw ouderdomspensioen vanaf 1 oktober 2022 omhoog ging. Met ingang van 1 januari 2023 verhoogt PFZW de pensioenen nog eens met 6%. Dat is goed nieuws voor al onze deelnemers, vooral voor gepensioneerden in deze tijd van stijgende prijzen. 

Hoe indexering werkt
Het leven wordt (bijna) elk jaar duurder doordat de prijzen van boodschappen, wonen, zorg en andere uitgaven stijgen. Het is belangrijk dat de inkomens meestijgen met die stijgende prijzen. Werknemers krijgen daarom, als het financieel mogelijk is, in veel gevallen een jaarlijkse loonsverhoging. Voor gepensioneerden geldt dat de overheid de AOW-uitkering jaarlijks laat meestijgen met de prijzen.

Ook PFZW wil graag de pensioenen laten meegroeien met de stijgende prijzen. Dat kan alleen als er voldoende reserves zijn. Daarvoor gelden strenge wettelijke regels. Sinds de financiële crisis in 2008 zijn de reserves onvoldoende. Daardoor kon PFZW de pensioenen de afgelopen jaren niet laten groeien. 

Lees het meest recente bericht over indexeren

Was deze informatie nuttig voor u?