Onze cookies helpen

Wij helpen u graag met uw pensioen. Met cookies kunnen wij dat nog beter doen door de website voor u persoonlijk in te richten. Daarmee vindt u sneller wat u zoekt. Wilt u dat?

Leg me meer uit

Uw pensioenbedrag kan veranderen


Het nettopensioen dat u maandelijks op uw bankrekening ontvangt, kan veranderen. Dat komt door de belasting en bijdrage Zorgverzekeringwet die u over uw pensioen betaalt. Bovendien kan uw brutopensioen stijgen als wij mogen indexeren. Helaas kunnen wij uw pensioen niet verhogen in 2022.

Inhoudingen op uw brutopensioen

Op uw pensioen moeten wij loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet inhouden. Dat zijn wij wettelijk verplicht. Het bedrag dat na de inhoudingen overblijft, is uw nettopensioen. ​Over uw pensioen betaalt u minder inhoudingen dan over uw salaris. 

Bekijk wat loonheffing, loonheffingskorting en de bijdrage Zorgverzekeringswet betekenen.

Loonheffing

Loonheffing is de verzamelnaam van de premies volksverzekeringen en loonbelasting die op u pensioen worden ingehouden. De premies volksverzekeringen zijn wettelijke verplichte sociale verzekeringen in Nederland. Deze bestaan uit Algemene ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet en Wet langdurige zorg.

Loonheffingskorting

​Loonheffingskorting is een korting die u krijgt op de loonbelasting en premie volksverzekeringen. U betaalt dus minder belasting als u de loonheffingskorting laat toepassen.

Slechts één werkgever of uitkeringsinstantie mag de loonheffingskorting verrekenen.

Gebruikelijk is dat de instantie die in het grootste deel van uw pensioen voorziet, de loonheffingskorting verrekent. Is uw AOW het grootste gedeelte van uw pensioen? Dan is het in de meeste gevallen het voordeligst de SVB de loonheffingskorting toe te laten passen.

Geef aan ons door of u wilt dat wij uw loonheffingskorting wel of niet verrekenen. Dit regelt u online in MijnPFZW.

> Pas de loonheffingskorting aan in MijnPFZW​.

Bijdrage Zorgverzekeringswet

In Nederland is er een basiszorgverzekering voor iedereen. Ook als u met pensioen bent. U bent verplicht hieraan deel te nemen. De bijdrage voor de zorgverzekering bestaat uit twee delen:

  1. de inkomensafhankelijke bijdrage. Dit is de bijdrage Zorgverzekeringswet die u terug kunt vinden op uw jaaropgave. Deze bijdrage houden wij maandelijks in op uw pensioen en dragen wij af aan de Belastingdienst.

  2. het andere deel van de bijdrage betaalt u zelf aan uw zorgverzekeraar. Deze bijdrage is afhankelijk van het zorgpakket dat u kiest.

In 2022 is de bijdrage Zorgverzekeringswet 5,50% van uw brutojaarinkomen.

Uw brutopensioen gaat niet omhoog in 2022

PFZW staat er volgens de huidige regels financieel nog niet goed genoeg voor om uw pensioen te laten meegroeien met de stijgende prijzen. Dit heet indexeren. Uw brutopensioen gaat daarom in 2022 niet omhoog. Zoals u hierboven ziet, kan het nettobedrag dat u maandelijks op uw bankrekening ontvangt, wel veranderen.

Hoe indexering werkt

Het leven wordt (bijna) elk jaar een beetje duurder doordat de prijzen van boodschappen, wonen, zorg en andere uitgaven stijgen. Om met die stijgende prijzen in de pas te blijven lopen, moet ook uw inkomen groeien. Werknemers krijgen daarom, als het financieel mogelijk is, in veel gevallen een jaarlijkse loonsverhoging. Voor gepensioneerden geldt dat de overheid de AOW-uitkering jaarlijks laat meestijgen met de prijzen.

Ook PFZW wil graag de pensioenen laten meegroeien met de stijgende prijzen (tot en met 2016 golden de lonen in de sector zorg en welzijn als maatstaf). Dat kan alleen als er voldoende reserves zijn. Daarvoor gelden strenge wettelijke regels. Sinds de financiële crisis in 2008 zijn de reserves onvoldoende. Daardoor kon PFZW de pensioenen de afgelopen jaren niet laten groeien. Na 2008 zijn de pensioenen alleen in 2010 en 2014 een klein beetje verhoogd.

Verhoging pensioen
​Datum Verhoging Ambitie van PFZW

Prijsontwikkeling

01-01-2019 ​0,00% ​1,90% ​nog niet bekend
01-01-2018 ​0,00% ​1,50% ​1,40%
01-01-2017 ​0,00% ​1,29% ​0,30%
01-01-2016 ​0,00% ​0,68% ​0,60%
01-01-2015 ​0,00% ​0,48% ​1,00%
01-01-2014 0,94%​ 1,88%​ 2,50%​
01-01-2013 0,00%​ 1,67%​ 2,50%​
​01-01-2012 ​0,00% ​1,43% ​2,30%
01-01-2011 ​0,00% ​1,56% ​1,30%
​01-01-2010 ​0,72% ​2,85% ​1,20%
01-01-2009 ​0,00% ​3,67% ​2,50%
​01-01-2008 ​1,82% ​1,82% ​1,60%

Ook de komende jaren verwachten we dat het niet lukt om de pensioenen te verhogen. Pas wanneer PFZW 12 maanden lang een gemiddelde dekkingsgraad heeft van meer dan 110%, mogen we de pensioenen deels laten meegroeien met de stijgende prijzen. Pas bij een  dekkingsgraad van iets meer dan 124% kunnen we uw pensioen volledig laten meegroeien. 

Prijsontwikkeling als basis voor de indexatie

Zoals hierboven aangegeven, hebben wij de ambitie de pensioenen geheel of gedeeltelijk mee te laten stijgen met de prijzen. Wij kijken naar de prijsontwikkeling, in plaats van de ontwikkeling van de lonen. De prijs van de producten bepaalt hoeveel u kunt kopen van uw pensioen. Daarom sluit deze keuze beter aan op de dagelijkse praktijk en loopt uw pensioen beter in de pas.

De overgang van loon- naar prijsindexatie zorgt er (naar verwachting) voor dat we iets eerder volledig kunnen indexeren, waardoor we op lange termijn iets hogere pensioenen kunnen realiseren. Dit heeft te maken met de rekenregels van de toezichthouder De Nederlandsche Bank en dit is een maatregel voor de langere termijn.

Met de huidige dekkingsgraad van PFZW is indexeren namelijk nog niet in zicht. Het gaat helaas, ook met prijsindexatie,  waarschijnlijk nog jaren duren voordat we (gedeeltelijk) kunnen indexeren.