Uitstel in verband met de coronacrisis

In verband met de coronacrisis kan het op dit moment lastiger zijn om uw Bewijs van in leven zijn te laten ondertekenen en/of naar ons terug te sturen. PFZW heeft daar begrip voor, neem contact met ons op als het u niet lukt. We kunnen u dan mogelijk uitstel verlenen, zonder dat uw pensioen tijdelijk wordt stopgezet. 

Wanneer is uitstel aanvragen niet nodig?
Heeft u eind 2019 of begin 2020 al een bewijs van in leven toegestuurd en ontvangt u nog steeds maandelijks uw pensioen? Het is dan niet nodig om uitstel aan te vragen. Wij nemen contact met u op zodra we een Bewijs van in leven van u nodig hebben.

Stap 1

Controleer uw adresgegevens in MijnPFZW. Kloppen ze nog?

Stap 2: Laat de verklaring ondertekenen

Download en print de verklaring en laat deze invullen en ondertekenen door:

  • de burgemeester, of een ambtenaar die het best te vergelijken is met de Nederlandse ambtenaar van de afdeling Bevolking of Burgerlijke Stand van een gemeente
  • of een Nederlands consulair, of ander diplomatiek ambtenaar

Stap 3: Stuur de verklaring voor 21 december 2020 op

Stuur de ondertekende verklaring per post naar:

Pensioenfonds Zorg en Welzijn
BAS Personen / ADV
Postbus 117
3700 AC Zeist
The Netherlands