Accentregeling

De Accentregeling is per 1 januari 2020 vervallen. Vanaf dan geldt de reguliere regeling van PFZW. 

Overgang Stichting Pensioenfonds FNV naar PFZW

Tot 1 januari 2010 bouwde u pensioen op bij Stichting Pensioenfonds FNV. Per 1 januari 2010 is dit fonds geliquideerd en bent u pensioen gaan opbouwen bij PFZW. U had een eigen pensioenregeling: de pensioenregeling Accent. Deze regeling was nagenoeg gelijk aan de collectieve basispensioenregeling van PFZW. Uw regeling week af op het gebied van indexering (verhoging van uw pensioen).

De pensioenregeling Accent is ingesteld op tijdelijke basis en beëindigd per 1 januari 2020. Sindsdien geldt voor u de reguliere regeling van PFZW.

Reguliere regeling PFZW

In het Pensioen 1-2-3 leggen we uit wat u wel en niet krijgt in de reguliere regeling van PFZW. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert of als u gaat trouwen. 

Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u op uw jaarlijkse pensioenoverzicht en MijnPFZW. Inloggen doet u met uw DigiD.