Extrapensioen als aanvulling op uw pensioen

Om uw pensioen aan te vullen doet u mee met Extrapensioen, het Rendementspensioen. De beheerskosten van dit pensioen zijn per 1 januari 2021 verhoogt van 0,1% naar 0,3%. 

Wat zijn beheerskosten?

Met Rendementspensioen bouwt u een kapitaal op dat wij voor u beleggen. Beheerskosten zijn kosten die wij maken voor de administratie en het beheren van uw kapitaal. Deze kosten zijn de laatste jaren gestegen. Vanaf 1 januari 2021 verhogen wij daarom de beheerskosten van 0,1% naar 0,3% van uw kapitaal.

Wat gebeurt er als ik blijf beleggen?

De hoogte van uw kapitaal wijzigt iedere maand door het behaalde rendement op de beleggingen. U loopt daarbij beleggingsrisico, want het rendement op uw beleggingen kan hoger of lager uitvallen. Daarnaast betaalt u jaarlijks beheerskosten over uw kapitaal.

U kunt uw kapitaal ook omzetten in een aanvullend pensioen

U kunt op ieder moment uw kapitaal omzetten in een aanvullend pensioen. Als u dat doet, loopt u geen beleggingsrisico meer. U betaalt dan ook geen beheerskosten meer. 

Wat betekent omzetting van kapitaal naar aanvullend pensioen?

  • Voor het aanvullend pensioen gelden dezelfde voorwaarden als de basisregeling van PFZW.
  • Bij een goede financiële positie wordt het aanvullend pensioen verhoogd op basis van de prijsstijging.
  • Bij een minder gunstige financiële positi wordt het aanvullend pensioen niet of slechts gedeeltelijk verhoogd.
  • In bijzonder ongunstige omstandigheden kan het bestuur van het pensioenfonds moeten besluiten om de pensioenen te verlagen. Dit geldt  ook voor het aanvullende pensioen.
  • In gunstigere tijden streeft het bestuur ernaar eventuele eerdere verlagingen weer goed te maken en gemiste verhogingen in te halen.
  • U ontvangt geen rendement meer op uw kapitaal.

Hoeveel aanvullend pensioen levert uw kapitaal op?

Dit hangt af van het inkooptarief van het moment van omzetten. Vanwege de lage rente zijn de inkooptarieven per 1 januari 2021 gewijzigd. Dit betekent dat wij vanaf 1 januari met een rente rekenen van 1,98% (deze was 2,42%). Bij het omzetten van uw kapitaal in een aanvullend pensioen houden we verder rekening met administratie- en beheerskosten. Deze bedragen 0,1% per jaar. Daarnaast houden we excassokosten (2%) in. Dit zijn de kosten die wij straks maken voor het uitbetalen van uw pensioen.

Let op: Uw keuze is onomkeerbaar

Als uw kapitaal is omgezet in aanvullend pensioen, kunt u dat niet meer terugdraaien. Uw keuze is dan definitief.