Flexpensioen

U heeft recht op Flexpensioen als u tussen 1 januari 1999 en 31 december 2005 pensioen opbouwde bij PFZW.

Wat is Flexpensioen?

Flexpensioen was bedoeld om eerder te kunnen stoppen met werken. Dat kan nog steeds, maar om eerder te stoppen met werken is Flexpensioen niet meer de beste oplossing. Bijvoorbeeld omdat Flexpensioen stopt op 65 jaar, terwijl ouderdomspensioen en de AOW ruim 2 jaar later pas ingaan. Meestal is het beter om het ouderdomspensioen te gebruiken om eerder te stoppen met werken. Daarom wordt het Flexpensioen op uw 60e automatisch omgezet in ouderdomspensioen. 6 maanden voor uw 60e krijgt u de mogelijkheid om het Flexpensioen niet om te zetten.

Hoeveel is het?

De hoogte van het Flexpensioen hangt af van het aantal jaren dat het Flexpensioen is opgebouwd, de hoogte van het salaris en het moment van met pensioen gaan. Als u jonger bent dan 60 jaar vindt u uw Flexpensioen in uw pensioenoverzicht. Dit is het bedrag dat u ziet staan als pensioen 'vanaf 60 tot 65 jaar'. U bekijkt dit overzicht in uw documenten op MijnPFZW. U logt daar veilig in met uw DigiD.

Uitbetaling van uw Flexpensioen in één keer

​PFZW biedt u soms de mogelijkheid om uw Flexpensioen in één keer uit te laten betalen. Dit noemen wij afkoop van pensioen.

Als het Flexpensioen lager is dan € 594,89 bruto per jaar in 2023, dan biedt PFZW aan het pensioen uit te keren als een eenmalig bedrag op uw 60e. U kunt afkoop niet zelf aanvragen. Op de afkoopsom wordt loonheffing ingehouden. Bij afkoop van het pensioen betaalt PFZW het pensioen uit als een eenmalig geldbedrag. Nadat PFZW uw pensioen heeft afgekocht kunt u dit bedrag niet nog een keer laten uitbetalen.

Wilt u uw Flexpensioen niet afkopen? Dan ontvangt u gewoon uw Flexpensioen.

Flexpensioen en arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid is het voor het Flexpensioen van belang op welke leeftijd u arbeidsongeschikt bent geworden en wat de situatie toen was.

Uitkering ineens bij overlijden

Als u overlijdt tijdens uw ouderdomspensioen hebben uw partner en uw kinderen tot 21 jaar recht op een uitkering ineens. Een uitkering ineens na overlijden is eenmalig en bedraagt driemaal het brutomaandbedrag van uw pensioen. Over het brutobedrag wordt geen loonheffing en zorgpremie betaald. De brutouitkering is dus gelijk aan het nettobedrag. De uitkering ineens wordt in eerste instantie overgemaakt aan uw partner.