Ouderdomspensioen


Als u straks stopt met werken, heeft u ook een inkomen nodig. Naast uw AOW van de overheid, heeft u in de sector zorg en welzijn bij PFZW pensioen opgebouwd. Dit samen is dus uw inkomen voor later.

U beslist zelf wanneer uw pensioen van PFZW ingaat. Dit mag voor op of na uw AOW-leeftijd. Wat voor u mogelijk is, hangt af van de hoogte van uw pensioen. Bent u benieuwd wat u aan pensioen kunt verwachten? Log dan in op MijnPFZW met uw DigiD.

Waarop is uw pensioen gebaseerd?

De hoogte van het ouderdomspensioen is gebaseerd op het salaris dat u gemiddeld verdiende toen u pensioen bij PFZW opbouwde. Dit noemen we de middelloonregeling.

Betaling van uw pensioen

Als u niets wijzigt, krijgt u het ouderdomspensioen vanaf uw AOW-leeftijd zolang als u leeft. Het ouderdomspensioen wordt elke maand aan u overgemaakt. U krijgt ook vakantiegeld. Dit reserveren we voor u en krijgt u altijd in mei. Het stopt op de laatste dag van de maand waarin u overlijdt.

Keuzes in het ouderdomspensioen

Bij het aanvragen van uw ouderdomspensioen kunt u 3 keuzes maken, zodat het pensioen beter past bij uw situatie.

1. Vervroegen of uitstellen van uw ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen gaat in op de datum van uw AOW-leeftijd. Maar u kunt het ook eerder of later in laten gaan. Eerder in laten gaan kan op z’n vroegst vijf jaar voor uw AOW-leeftijd. Uw pensioen wordt dan wel lager. U kunt het ouderdomspensioen ook later in laten gaan. Dit kan maximaal vijf jaar na uw AOW-leeftijd. Uw pensioen wordt dan hoger.

U kunt het ouderdomspensioen ook gedeeltelijk eerder in laten gaan. Bijvoorbeeld omdat u minder uren gaat werken. Gedeeltelijk uitstellen van het ouderdomspensioen kan ook. Bijvoorbeeld als u naast uw AOW een aantal uren blijft werken.

2. Eerst meer, dan minder ouderdomspensioen. Of andersom

Het bedrag aan ouderdomspensioen is elke maand even hoog. Maar u kunt er voor kiezen om eerst een tijdje een hoger pensioen te krijgen, gevolgd door een lager pensioen. Of andersom. Eerst meer, dan minder pensioen is bijvoorbeeld handig als u de eerste jaren van uw pensionering uw hypotheek wilt aflossen. Eerst minder, dan meer pensioen is bijvoorbeeld handig als uw partner nog werkt en pas later met pensioen gaat.

3. Hoger ouderdomspensioen door ruilen van partnerpensioen of Flexpensioen

U bouwt bij PFZW partnerpensioen op, dit is een uitkering voor uw partner als u overlijdt. U bouwt dit ook op als u geen partner heeft. U kunt ervoor kiezen om dit partnerpensioen in te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Heeft u vóór 2006 Flexpensioen opgebouwd? Dan kunt u dit ook gebruiken om uw ouderdomspensioen te verhogen.

Hoe vraagt u het aan?

Als u er niet voor kiest eerder met pensioen te gaan, ontvangt u 6 maanden voor uw AOW ingaat een brief van ons. Daarin staat wat u moet doen om uw ouderdomspensioen aan te vragen. 

Wilt u eerder met pensioen? Ga dan naar Met pensioen gaan​. Hier leest u na het beantwoorden van enkele vragen wat u doet als u eerder wilt stoppen met werken.

Heeft u weinig pensioen opgebouwd?

Hoeveel pensioen u precies heeft opgebouwd ziet u in MijnPFZW. Als uw ouderdomspensioen lager is dan € 503,24 bruto per jaar (in 2021), dan biedt PFZW u de mogelijkheid om uw pensioen uit te keren als een eenmalig bedrag. Dit noemen wij afkoop van pensioen.

Als uw pensioen voor afkoop in aanmerking komt, krijgt u bij de aanvraag van uw pensioen de mogelijkheid om hiervoor te kiezen.

Eenmalig geldbedrag

Bij afkoop van het pensioen betaalt PFZW uw pensioen uit als een eenmalig geldbedrag. Op het bedrag wordt loonheffing ingehouden. Nadat PFZW uw pensioen heeft afgekocht, zijn al uw rechten bij PFZW vervallen.

Bij afkoop kijken we naar het totale bedrag van:

  • het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd
  • het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd
Wilt u uw pensioen niet afkopen?

Dan ontvangt u gewoon iedere maand uw pensioen.

Wat betekent afkoop voor uw toeslagen?

Ontvangt u of uw partner een toeslag die afhankelijk is van uw inkomen, zoals huur- of zorgtoeslag of kindgebonden budget? Het afkoopbedrag verhoogt uw inkomen. Daardoor kan deze toeslag lager worden of vervallen. Het kan zelfs zijn dat u geld moet terugbetalen. Kijk op toeslagen.nl voor meer informatie en een proefberekening om te zien om welk bedrag het gaat.

U kunt voor de huurtoeslag de Belastingdienst vragen om het afkoopbedrag niet mee te laten tellen. Dit doet u met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag.

Uitkering ineens bij overlijden

Als u overlijdt tijdens uw ouderdomspensioen hebben uw partner en uw kinderen tot 21 jaar recht op een uitkering ineens. Een uitkering ineens na overlijden is eenmalig en bedraagt driemaal het brutomaandbedrag van uw pensioen. Over het brutobedrag wordt geen loonheffing en zorgpremie betaald. De brutouitkering is dus gelijk aan het nettobedrag. De uitkering ineens wordt in eerste instantie overgemaakt aan uw partner.

Heeft u geen partner?

Dan ontvangen uw kinderen jonger dan 21 jaar het bedrag van uitkering ineens. Wij krijgen van de gemeente door of u kinderen heeft.

Heeft u geen partner of kinderen jonger dan 21 jaar?

Dan kan een ander in aanmerking komen voor de uitkering ineens. Bijvoorbeeld kinderen ouder dan 21 jaar, neven, nichten, vrienden enzovoort. Dit noemen we een uitkering ineens aan derden. Deze persoon moet wel kunnen aantonen dat hij een groot deel van de kosten heeft betaald die direct te maken hebben met het overlijden. Bijvoorbeeld de rekening van de begrafenis of de crematie.

Is er een overlijdensverzekering die alle kosten dekt?

Dan is er geen of beperkt recht op een uitkering ineens aan derden.

Dekt de overlijdensverzekering niet alle kosten?

Dan is er wel recht op een uitkering ineens aan derden. Een rechtspersoon, zoals een stichting, instelling of vereniging, komt niet voor een uitkering ineens in aanmerking.

Vragen? Plan een videogesprek

Wilt u dit onderwerp graag met één van onze pensioenspecialisten bespreken? U kunt nu persoonlijke informatie over uw pensioen krijgen via een videogesprek. Makkelijk en veilig vanuit uw eigen huis!