Ouderdomspensioen

Als u straks stopt met werken, heeft u ook een inkomen nodig. Naast uw AOW van de overheid, heeft u in de sector zorg en welzijn bij PFZW pensioen opgebouwd. Dit samen is dus uw inkomen voor later.

U beslist zelf wanneer uw pensioen van PFZW ingaat. Dit mag voor op of na uw AOW-leeftijd. Wat voor u mogelijk is, hangt af van de hoogte van uw pensioen. Bent u benieuwd wat u aan pensioen kunt verwachten? Log dan in op MijnPFZW met uw DigiD.

Waarop is uw pensioen gebaseerd?

De hoogte van het ouderdomspensioen is gebaseerd op het salaris dat u gemiddeld verdiende toen u pensioen bij PFZW opbouwde. Dit noemen we de middelloonregeling.

Betaling van uw pensioen

Als u niets wijzigt, krijgt u het ouderdomspensioen vanaf uw AOW-leeftijd zolang als u leeft. Het ouderdomspensioen wordt elke maand aan u overgemaakt. U krijgt ook vakantiegeld. Dit reserveren we voor u en krijgt u altijd in mei. Het stopt op de laatste dag van de maand waarin u overlijdt.

Keuzes in het ouderdomspensioen

Bij het aanvragen van uw ouderdomspensioen kunt u 3 keuzes maken, zodat het pensioen beter past bij uw situatie.

Hoe vraagt u het aan?

Als u er niet voor kiest eerder met pensioen te gaan, ontvangt u 6 maanden voor uw AOW ingaat een brief van ons. Daarin staat wat u moet doen om uw ouderdomspensioen aan te vragen. 

Wilt u eerder met pensioen? Ga dan naar Met pensioen gaan​. Hier leest u na het beantwoorden van enkele vragen wat u doet als u eerder wilt stoppen met werken.

Heeft u weinig pensioen opgebouwd?

Hoeveel pensioen u precies heeft opgebouwd ziet u in MijnPFZW. Als uw ouderdomspensioen lager is dan € 592,51 bruto per jaar (in 2024), dan biedt PFZW u de mogelijkheid om uw pensioen uit te keren als een eenmalig bedrag. Dit noemen wij afkoop van pensioen.

Als uw pensioen voor afkoop in aanmerking komt, krijgt u bij de aanvraag van uw pensioen de mogelijkheid om hiervoor te kiezen.

Uitkering ineens bij overlijden

Als u overlijdt tijdens uw ouderdomspensioen hebben uw partner en uw kinderen tot 21 jaar recht op een uitkering ineens. Een uitkering ineens na overlijden is eenmalig en bedraagt driemaal het brutomaandbedrag van uw pensioen. Over het brutobedrag wordt geen loonheffing en zorgpremie betaald. De brutouitkering is dus gelijk aan het nettobedrag. De uitkering ineens wordt in eerste instantie overgemaakt aan uw partner.