Verantwoord beleggingsrisico

Elke maand betalen u en uw werkgever premie voor uw pensioen. Die premie alleen is niet voldoende voor een goed pensioen. Als we de premie op een spaarrekening zetten, levert dat niet genoeg op. Daarom beleggen we uw pensioenpremie. 

De hoogte van uw pensioen hangt (onder andere) af van:

  • de premie die u en uw werkgever betalen
  • de opbrengsten van de beleggingen

Het effect op uw pensioen

De opbrengsten van de beleggingen zijn afhankelijk van de economische en financiële ontwikkelingen. Uw pensioen kan hoger, maar ook lager uitvallen dan wij nu verwachten. Als PFZW keuzes moet maken over de hoogte van de premie en de manier waarop we beleggen, kijkt het bestuur of:

  1. de pensioenen kunnen meegroeien met de inflatie als het economisch beter gaat
  2. de pensioenen niet te veel omlaag hoeven als het economisch slechter gaat

Niet te weinig of te veel risico nemen

Het bestuur moet deze 2 doelen tegen elkaar afwegen. Als we meer risico nemen met de beleggingen, kunnen we naar verwachting de pensioenen eerder verhogen. Maar, we kunnen niet te veel risico nemen. Want dan moeten de pensioenen sterker omlaag als het economisch slechter gaat.

Elke 3 jaar weegt het bestuur deze doelen tegen elkaar af. Dat helpt bij het maken van jaarlijkse keuzes over de pensioenregeling, de premie en de beleggingsmix.

Lukt het niet om de pensioenen genoeg mee te laten stijgen met de prijzen? Dan zijn er 3 mogelijkheden om bij te sturen:

  1. de premie moet omhoog, of
  2. het niveau van de pensioenregeling moet omlaag, of
  3. de doelen moeten opnieuw worden afgewogen
Animatie beleggen