‘Zelfstandigen in de sector cultuur verdienen net als werknemers een eerlijk pakket aan arbeidsvoorwaarden. Dat vinden niet alleen sociale partners maar ook de overheid. Een van deze eerlijke voorwaarden is pensioen. ’  Annemarie ’t Hart van Platform ACCT

Wat houdt het ZZP Pensioen precies in?

Met het ZZP Pensioen bouwen zzp‘ers een collectief pensioen op, net als werknemers in loondienst in de cultuursector. Dat is wel zo gelijkwaardig. Bovendien dragen de zzp‘ers en opdrachtgevers samen bij aan het pensioen. De inleg is gekoppeld aan de betaling van een factuur. Zo voorkomen we betalingsproblemen en volgen we het juiste ritme. Daarbij is het voor de zzp’er mogelijk om binnen het kalenderjaar de eigen inleg in een noodsituatie op te nemen. Wilt u meer weten over de productkenmerken? U leest het in deze pdf

De feiten op een rij

Termen als collectief en eigen regie. Dat klinkt goed, maar wat bedoelen we er precies mee?

  • Collectiviteit: Dit betekent dat het alleen gaat lukken als zowel de zzp’er als de opdrachtgever meewerken. En samen met alle werkenden in de sector.
  • Juist ritme: Een zzp‘er heeft vaak geen regelmatig inkomen. Daarom is de pensioeninleg gekoppeld aan de betaling van de factuur. Zo voorkomen we betalingsproblemen. Daarbij geldt: hoe meer verstuurde facturen, des te hoger de pensioenopbouw.
  • Eigen regie: De facturen zijn de basis voor de inleg. Bovendien kan de zzp’er gedurende het kalenderjaar nog bij het ingelegde bedrag. Als het nodig is kunnen ze er geld uit opnemen. Zo houdt de zzp’er regie over de eigen inleg.
  • Gelijkwaardigheid: Door het ZZP Pensioen kunnen zelfstandigen in de sector ook pensioen opbouwen bij PFZW. Daarmee worden ze op eenzelfde manier behandeld als hun collega’s in loondienst. 

Veelgestelde vragen

Waarom is ZZP Pensioen belangrijk voor de cultuursector?

Zelfstandigen in de sector cultuur verdienen net als werknemers een eerlijk pakket aan arbeidsvoorwaarden. Een van deze eerlijke arbeidsvoorwaarden is pensioen. Zzp’ers kunnen nu nog niet pensioen opbouwen bij een pensioenfonds. Daarom heeft PFZW samen met de sociale partners het product: het ZZP Pensioen ontwikkeld. Daarmee is het voor zzp’ers in de cultuursector mogelijk om pensioen op te bouwen bij PFZW. Mét hulp van hun opdrachtgevers.

Wat is de kern van het ZZP Pensioen product?

Het uitgangspunt is dat de zzp’er net als werknemers in loondienst pensioen kunnen opbouwen in de pensioenregeling van PFZW. Opdrachtgever en zzp’er dragen samen bij aan pensioenpremie. Een zzp‘er heeft vaak geen regelmatig inkomen. Daarom is de pensioeninleg gekoppeld aan de betaling van de factuur. 

Hoe wordt de pensioenpremie berekend?

De zzp’er en u als opdrachtgever betalen ieder 3% van het factuurbedrag aan pensioenpremie. De premie per factuur bedraagt dus 6% en zzp'er en opdrachtgever betalen ieder de helft van de inleg.

Waarom betaal ik als opdrachtgever mee?

Door mee te doen aan de pilot draagt u als opdrachtgever bij aan een gezonde arbeidsmarkt en het behoud van vakmensen in de cultuursector. Ook op de lange termijn. Daarnaast laat u door deelname aan de pilot zien dat u een goede en aantrekkelijke opdrachtgever bent. Met oog voor gelijke behandeling van alle werkenden. En dat u een innovatieve opdrachtgever bent die aansluit bij de beweging naar een eerlijke beloning.