Waarom deelnemen aan de pilot?

Hieronder leggen we in een paar punten uit waarom u als opdrachtgever niet achter kunt blijven.

 • Passie voor de sector. Door mee te doen aan de pilot draagt u bij aan een gezonde arbeidsmarkt en het behoud van vakmensen in de cultuursector. Ook op de lange termijn.
 • Goed werkgeverschap. Bijdragen aan het ZZP Pensioen maakt dat u een goede en aantrekkelijke opdrachtgever bent. Met oog voor gelijke behandeling van alle werkenden.
 • Voorbeeld voor anderen. U laat zien dat u een innovatieve opdrachtgever bent die aansluit bij de beweging naar een eerlijke beloning.

Wat betekent meedoen voor u?

U draagt een stukje bij aan het ZZP Pensioen als u aan de pilot meedoet. U betaalt namelijk -net als de zzp'er- 3% van het factuurbedrag als pensioenpremie. Daarnaast vragen we uw hulp bij het volgende:

 • Zzp’ers bij contractering informeren over de pilot. Uiteraard zorgen wij voor voorlichtingsmateriaal. 
 • Bijhouden hoeveel zzp’ers u deze voorlichting over het ZZP Pensioen hebt gegeven.
 • Mee te werken aan de manier van betaling van facturen zoals nodig is voor de pilot. Daarover leest u verderop meer.
 • Bereid zijn om deel te nemen aan evaluatieonderzoek tijdens of na de pilot.

Draagt u het initiatief een warm hart toe en wilt u helpen om de pilot onder de aandacht te brengen bij zzp’ers, meld u dan nu aan. Na uw aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging. In de maanden voorafgaand aan het werven van zzp’ers ontvangt u meer informatie. In de loop van 2021 beslist u of u als opdrachtgever wilt deelnemen aan de pilot.

In gesprek met uw gemeente

Als deelnemende opdrachtgever bent u belangrijk voor uw gemeente. Als werkgever voor haar inwoners, maar ook als pionier die streeft naar een evenwichtige beloning. Bovendien draagt u zo bij aan het behoud van vakmensen in de sector. En daarmee aan een professioneel en aantrekkelijk cultuuraanbod.

Mogelijk wilt u in gesprek met uw gemeente de pilot onder de aandacht brengen. Hiervoor kunt u deze digitale flyer gebruiken. Heeft u behoefte aan ander ondersteunend materiaal om in gesprek te gaan met uw gemeente, laat het ons dan weten via zzppensioen@pfzw.nl

Hoe betaalt u de pensioenpremie?

De zzp’er en u als opdrachtgever betalen ieder 3% van de gefactureerde kosten voor geleverde dienst of uren (exclusief kostenvergoedingen en voor btw) aan pensioenpremie. De premie per factuur bedraagt dus 6% en zzp'er en opdrachtgever betalen ieder de helft van de inleg.

 • De zzp’er neemt uw bijdrage in de pensioenpremie op in de factuur als extra kosten. 
 • De eigen inleg van de zzp’er wordt in mindering gebracht op de te betalen opdrachtvergoeding.
 • Als opdrachtgever maakt u vervolgens de totale pensioenpremie over naar ons. Dit is zowel de inleg van u, als die van de zzp’er. 

Daarom maakt de zzp'er bij de betaalinstructie van de factuur onderscheid in:

 • Pensioenpremie PFZW; deze gaat naar de rekening van PFZW met vermelding van het klantnummer en het factuurnummer. 
 • Betaling resterende opdrachtvergoeding; deze gaat naar de zakelijke rekening van de zzp'er.

Wilt u een voorbeeldfactuur inzien? Download dan de pdf.

Vragen en meer informatie

Heeft u een vraag, is er iets niet duidelijk of kunt u bepaalde informatie niet vinden op deze pagina's? Laat het ons weten door ons een mail te sturen. 

Veelgestelde vragen

Blijf ik wel opdrachtgever als ik pensioenpremie voor een zzp’er betaal, of word ik door deelname aan de pilot door de Belastingdienst gezien als een werkgever?

Het feit dat u pensioenpremie gaat betalen voor een zzp’er heeft niet tot gevolg dat de Belastingdienst u als werkgever gaat beschouwen. De pensioenpremie is namelijk een onderdeel van de factuur van de zzp’er. Als u werkt met een zzp’er en twijfelt of er sprake is van een dienstbetrekking, gebruik dan een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst gebruiken. U hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen, zolang er volgens de overeenkomst gewerkt wordt.

Ga ik een contract aan met PFZW?

Nee, de opdrachtgever sluit geen contract af met PFZW. U kan op elk moment stoppen met deelname aan de pilot.

Wat is mijn rol als opdrachtgever in de pilot?

Naast de financiële bijdrage aan de pensioenpremie en medewerking aan de manier van betaling van facturen, vragen wij voor de pilot van u:

 • om zzp’ers bij contractering te informeren over de pilot en hen te stimuleren deel te nemen.
 • bereidheid om deel te nemen aan pilotonderzoek, zodat we pilot kunnen evalueren en het ZZP Pensioen aanbod kunnen doorontwikkelen. 
Kan ik tijdens de pilot als opdrachtgever stoppen met deelname aan de pilot ZZP Pensioen?

Deelname aan de pilot is op basis van vrijwilligheid van zowel opdrachtgever als zzp’er. Tussentijds uw deelname stoppen is mogelijk. Om uiteindelijk een goed pensioenproduct voor zzp’ers te kunnen ontwikkelen willen wij zo veel mogelijk leren van de pilot. Uw ervaring gedurende de gehele pilotfase als opdrachtgever is voor ons heel waardevol. Wij zouden het jammer vinden als u tussentijds besluit om uw deelname aan de pilot stop te zetten. Mocht u dit toch willen, dan is het belangrijk dat u uw zzp’ers informeert. Daarnaast willen wij u vragen om een e-mail te sturen naar zzppensioen@pfzw.nl met daarin kort aangegeven wat de reden is waarom u niet meer wilt deelnemen aan de pilot.