Hoe werkt de pilot?

Het ZZP Pensioen is helemaal nieuw. Uitgangspunt is dat zzp'ers, net als werknemers in loondienst, pensioen kunnen gaan opbouwen in de pensioenregeling van PFZW. Op sommige onderdelen wijkt dit product af van de manier waarop werknemers normaal pensioen opbouwen via hun werkgever. Om ons product nog beter te maken, starten we in 2022 met een pilot. Uiteraard hebben we daarvoor voldoende deelnemende opdrachtgevers en zzp’ers nodig, dus meld u vooral aan.

Gezocht: opdrachtgevers met passie

U heeft als opdrachtgever in de cultuursector een belangrijke rol in onze pilot. Door deel te nemen, helpt u ons bij de ontwikkeling van het ZZP Pensioen. En u draagt letterlijk een stukje bij, zowel op financieel vlak als in de uitvoering. Daarom zijn we op zoek naar pioniers met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Opdrachtgevers met passie, die bij willen dragen aan een gezonde cultuursector. Bent u zo’n opdrachtgever en wilt u helpen om de pilot onder de aandacht te brengen bij zzp'ers? Meld u dan nu aan

Halverwege 2021 kunnen zzp'ers zich aanmelden op deze website om deel te nemen aan de pilot. In de loop van 2021 beslist u of u als opdrachtgever wilt deelnemen aan de pilot. 

1. De start

Begin 2022 start de pilot echt. Om te kunnen starten is een wetswijziging nodig. Deze is in voorbereiding. Dat betekent dat de zzp’ers die meedoen vanaf 1 januari 2022 premie kunnen inleggen. En dus bij PFZW sparen voor hun pensioen. Tijdens de hele pilot kijken we kritisch mee en waar nodig sturen we bij. 

2. Tijdens de pilot

De pilot heeft een looptijd van 4 jaar. Tijdens deze periode leggen de deelnemers pensioen in. Ook zullen we als PFZW blijven toetsen, monitoren en bijsturen. Op die manier kunnen we testen hoe het product het beste werkt. Zowel voor opdrachtgevers als voor zzp’ers.

3. Afronding

De pilot eindigt eind 2025. Met behulp van evaluatie en onderzoeken bepalen we hoe succesvol het product is en wat we nog moeten veranderen. Het doel is om het ZZP Pensioen daarna ook in andere sectoren te introduceren. 

Aanmelden

Meld u nu aan als u wilt helpen om de pilot halverwege 2022 onder de aandacht te brengen bij zzp’ers. Daarna houden we u op de hoogte van het verloop van de voorbereidingen. In de loop van 2021 beslist u of u als opdrachtgever wilt deelnemen aan de pilot. 

 

Wie kunnen er mee doen?

De pilot geldt in eerste instantie voor de branches Toneel en dans, Kunsteducatie en Nederlandse podia. Opdrachtgevers uit andere branches mogen – mits zij onder het Platform ACCT vallen – ook deelnemen aan de pilot. 

Veelgestelde vragen

Hoelang duurt de pilot?

De looptijd van de pilot is 4 jaar. De pilot start 1 januari 2022 en is gereed eind 2025.

Wat gebeurt met ZZP Pensioen na de pilotperiode?

Zodra de pilot is afgelopen zal op basis van de resultaten besloten worden of PFZW ZZP Pensioen gaat aanbieden aan alle zzp’ers in de sector zorg en welzijn. Alle opgebouwde aanspraken tijdens de pilot blijven in ieder geval bestaan, ook als de pilot geen vervolg krijgt.

Waarom starten we met een pilot?

We gebruiken deze proefperiode om te toetsen of en hoe het product werkt. Zowel voor de zzp’er als voor u als opdrachtgever. 

Waarom is een wetswijziging nodig voor de pilot?

Het is nu nog niet mogelijk voor zzp’ers om vrijwillig pensioen op te bouwen in een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Dit kan pas na een aanpassing van de Pensioenwet.