“Als directeur van een organisatie in onze mooie Kunst- en Cultuursector zet ik mij in voor een sterke branche. Zo willen wij, naast goed werkgever, ook goed opdrachtgever zijn. Door als opdrachtgever deel te nemen aan het ZZP pensioen laten wij zien dat wij onze verantwoordelijkheid nemen. Daarmee investeren we in onze collega’s, in de toekomst van onze organisatie en in een sterke sector.”  Barbara Brouwer, directeur centrum voor kunstonderwijs Phoenix Cultuur Meierijstad
 

Wat betekent meedoen voor u?

Als u meedoet aan de pilot draagt u een stukje bij aan het ZZP Pensioen. U betaalt namelijk – net als de zzp’er - 3% van het factuurbedrag als pensioenpremie. Daarnaast vragen we uw hulp bij het volgende:

  • Zzp’ers bij contractering  te informeren over de pilot. Uiteraard verzorgen wij het voorlichtingsmateriaal.
  • Bij te houden aan hoeveel zzp’ers u deze voorlichting over ZZP Pensioen hebt gegeven. 
  • Mee te werken aan de manier van betaling van facturen zoals nodig is voor de pilot. 
  • Bereid zijn om deel te nemen aan evaluatieonderzoek tijdens of na de pilot.

Draagt u het initiatief een warm hart toe en wilt u helpen om de pilot onder de aandacht te brengen bij zzp’ers, meld u dan nu aan. Na uw aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging. In de maanden voorafgaand aan het werven van zzp’ers ontvangt u meer informatie. In de loop van 2021 beslist u of u als opdrachtgever wilt deelnemen aan de pilot. 

Vragen en meer informatie

Heeft u een vraag, is niet alles duidelijk of kunt u bepaalde informatie niet op deze pagina's vinden? Laat het ons weten door ons een mail te sturen.

Veelgestelde vragen

Wie mogen meedoen aan de pilot?

De pilot geldt in eerste instantie voor de branches Toneel en dans, Kunsteducatie en Nederlandse podia. Opdrachtgevers (en zzp’ers) uit andere branches in de kunst en cultuursector mogen ook deelnemen, mits zij onder het Platform ACCT vallen.

Hoe word ik verder geïnformeerd?

Na uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail van ons. Halverwege 2021 start de werving van zzp’ers. In de maanden voorafgaand aan het werven van zzp’ers ontvangt u via e-mail meer informatie.

Wat is mijn rol als opdrachtgever?

Naast de financiële bijdrage aan de pensioenpremie en medewerking aan de manier van betaling van facturen, vragen wij u als opdrachtgever:

  • om zzp’ers bij contractering te informeren over de pilot en hen te stimuleren deel te nemen.
  • bereidheid om deel te nemen aan een pilotonderzoek, zodat we de pilot kunnen evalueren en het ZZP Pensioen product kunnen doorontwikkelen.   
Hoe kan ik me als opdrachtgever aanmelden voor de pilot ZZP Pensioen?

Nu kunt u zich aanmelden om de pilot onder de aandacht te brengen bij zzp’ers. Later in 2021 wordt u benaderd of u als opdrachtgever wilt deelnemen aan de pilot. Dit hoeft u nu nog niet door te geven.