Wat betekent meedoen voor u?

Als u meedoet aan de pilot draagt u een stukje bij aan het ZZP Pensioen. U betaalt namelijk – net als de zzp’er - 3% van het factuurbedrag als pensioenpremie. Daarnaast vragen we uw hulp bij het volgende:

  • Zzp’ers bij contractering  te informeren over de pilot. Uiteraard verzorgen wij het voorlichtingsmateriaal.
  • Bij te houden aan hoeveel zzp’ers u deze voorlichting over ZZP Pensioen hebt gegeven. 
  • Mee te werken aan de manier van betaling van facturen zoals nodig is voor de pilot. 
  • Bereid zijn om deel te nemen aan evaluatieonderzoek tijdens of na de pilot.

Na uw aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging. In de maanden voorafgaand aan de pilot ontvangt u van ons meer informatie. 

Vragen en meer informatie

Heeft u een vraag, is niet alles duidelijk of kunt u bepaalde informatie niet op deze pagina's vinden? Laat het ons weten door ons een mail te sturen.

Veelgestelde vragen

Wie mogen meedoen aan de pilot?

De pilot geldt in eerste instantie voor de branches Toneel en dans, Kunsteducatie en Nederlandse podia. Opdrachtgevers (en zzp’ers) uit andere branches in de kunst en cultuursector mogen ook deelnemen, mits zij onder het Platform ACCT vallen.

Hoe word ik verder geïnformeerd?

Na uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail van ons. Vanaf begin 2021 start de werving van zzp’ers. Later dit jaar ontvangt u via e-mail meer informatie over de werving van zzp’ers en de voortgang van de pilot. 

Wat is mijn rol als opdrachtgever?

Naast de financiële bijdrage aan de pensioenpremie en medewerking aan de manier van betaling van facturen, vragen wij u als opdrachtgever:

  • om zzp’ers bij contractering te informeren over de pilot en hen te stimuleren deel te nemen.
  • bereidheid om deel te nemen aan een pilotonderzoek, zodat we de pilot kunnen evalueren en het ZZP Pensioen product kunnen doorontwikkelen.