Onze cookies helpen

Wij helpen u graag met uw pensioen. Met cookies kunnen wij dat nog beter doen door de website voor u persoonlijk in te richten. Daarmee vindt u sneller wat u zoekt. Wilt u dat?

Leg me meer uit

Pensioen op je loonstrookje

Iedere maand betaal je via jouw salaris premie voor de opbouw van je pensioen. Op je loonstrookje zie je hoeveel premie je betaalt. Bekijk waar je de premie kunt vinden op je salarisstrook en lees wat alle afkortingen betekenen.

Pensioen op je loonstrookje

Op jouw loonstrookje vind je de premie in de meeste gevallen terug onder ‘pensioenpremie’. Soms staan de bedragen voor arbeidsongeschiktheidspensioen of nabestaandenpensioen er apart bij. 

Afkortingen 

  • LH Loonheffing Op jouw salaris worden verplichte heffingen ingehouden. Na bijtelling of aftrek van alle premies blijft het belastbaar loon over. 
  • ZVW Zorgverzekeringswet. Iedere werknemer betaalt premie in het kader van deze wet. Een deel wordt ingehouden op het salaris, het andere deel betaal je rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. De hoogte van de premie die op jouw salaris wordt ingehouden, hangt af van de hoogte van jouw inkomen.
  • SVW - Sociale Verzekering Wetten. SVW-loon is jouw brutoloon, compleet met alle toeslagen. Over dit bedrag betaal je premie werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke ziektekostenpremie en WW-premie. 
  • Hk - Heffingskorting. 'Ja' of 'nee', of het cijfer 0, 1 of 2, geven aan of deze korting is toegepast op jouw loon.
  • WAO - Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. 'Ja' of 'nee' geeft aan of dit voor jou van toepassing is.
  • WGA - Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Als je terugkomt van ziekteverlof. 
  • ZW - Ziektewet.' Ja' of 'nee' geeft aan of dit voor jou van toepassing is.

Pensioen is verplichte arbeidsvoorwaarde

In zorg en welzijn is pensioen een verplichte arbeidsvoorwaarde, net als bijvoorbeeld vakantiedagen, vakantiegeld en een dertiende maand. Om pensioen op te bouwen, betaal je premie. Je werkgever houdt de premie in op jouw brutosalaris. In de meeste arbeidscontracten betaalt je werkgever ook een deel van jouw premie. Hoeveel jij betaalt en hoeveel de werkgever, verschilt per branche. Je salaris en het pensioen dat je opbouwt, hangen nauw met elkaar samen. Als je bijvoorbeeld besluit om minder te gaan werken, bouw je ook minder pensioen op.