Onze cookies helpen

Wij helpen u graag met uw pensioen. Met cookies kunnen wij dat nog beter doen door de website voor u persoonlijk in te richten. Daarmee vindt u sneller wat u zoekt. Wilt u dat?

Leg me meer uit

Samenwonen, met notariële overeenkomst

U woont samen en u heeft een notariële samenlevingsovereenkomst, gesloten voor uw AOW-leeftijd

Uw partner komt in aanmerking voor partnerpensioen. Dat betekent dat er voor hem of haar inkomen geregeld is als u overlijdt. Omdat we niet automatisch van de gemeente doorkrijgen dat u samenwoont, moet u uw partner zelf bij ons aanmelden.

Voorwaarden

Voor partnerpensioen bij samenwonen geldt er een aantal voorwaarden.

Partner aanmelden

Meld uw partner aan via uw MijnPFZW-profiel en stuur een duidelijke foto of scan van de notariële samenlevingsovereenkomst naar ons op. Wij hebben de eerste en laatste pagina nodig, waaruit blijkt dat:

- u samenwoont op één adres
- het document is ondertekend en bestempeld door een notaris

De datum van de opmaak van de akte, is de datum die wij vastleggen als begindatum van uw relatie.

Let op: de foto/scan moet goed leesbaar zijn.

U ontvangt binnen een maand een bevestiging van de aanmelding. Daarna ziet u op MijnPFZW hoeveel pensioen uw partner ontvangt als u overlijdt.