Samenwonen, met notariële overeenkomst

Als u voor uw AOW-leeftijd bent gaan samenwonen en u hierboor bij de notaris een samenlevingscontract heeft opgesteld, heeft uw partner recht op partnerpensioen van PFZW.

Dat betekent dat er voor hem of haar inkomen geregeld is als u overlijdt. Omdat we niet automatisch van de gemeente doorkrijgen dat u samenwoont, moet u uw partner zelf bij ons aanmelden.

Voorwaarden

Voor partnerpensioen bij samenwonen geldt er een aantal voorwaarden.

Partner aanmelden

Meld uw partner aan via uw MijnPFZW-profiel en stuur een duidelijke foto of scan van de notariële samenlevingsovereenkomst naar ons op. Wij hebben de eerste en laatste pagina nodig, waaruit blijkt dat:

- u samenwoont op één adres
- het document is ondertekend en bestempeld door een notaris

De datum van de opmaak van de akte, is de datum die wij vastleggen als begindatum van uw relatie.

Let op: de foto/scan moet goed leesbaar zijn.

U ontvangt binnen een maand een bevestiging van de aanmelding. Daarna ziet u op MijnPFZW hoeveel pensioen uw partner ontvangt als u overlijdt.

Was deze informatie nuttig voor u?