De Cao PensioenScan

​De afspraken die de cao-partijen vastleggen in een cao hebben vaak meer raakvlakken met pensioen dan in eerste instantie verwacht. Met de Cao PensioenScan wil PFZW de cao-tafel meer inzicht bieden in de relatie tussen (mogelijk nieuwe) cao-afspraken en de pensioenregeling van PFZW. Daarnaast krijgt de cao-tafel inzicht in de mogelijkheden die de pensioenregeling biedt bij vraagstukken die spelen aan de cao-tafel. 

Inhoud Cao PensioenScan 

De scan bestaat uit drie onderdelen: 

  1. Een analyse van de cao op relevante PFZW-aspecten door een specialist van PFZW. Input hiervoor is naast de huidige cao ook bijvoorbeeld de inzetbrieven van de cao-partijen voor een nieuwe cao.

  2. Presentatie voor de cao-partijen. Inhoud: doel van de scan, de meest relevante actuele pensioenontwikkelingen, de bevindingen en aanbevelingen.

  3. Eindrapport voor de cao-partijen. Dit omvat de presentatie en het document waarin de complete analyse staat.   

Voor wie?

De Cao PensioenScan is met name zinvol voor cao-tafels die gaan onderhandelen voor een nieuwe cao.  

Beproefd concept

Om te toetsen of deze nieuwe Cao PensioenScan aansluit bij de behoeften van sociale partners is een pilot uitgevoerd bij drie cao-tafels: Sociaal Werk, Jeugdzorg en Gehandicaptenzorg. De bijeenkomsten zijn afgesloten met een evaluatie. Deze evaluatie heeft waardevolle feedback opgeleverd waarmee de scan is doorontwikkeld. De cao-tafels waardeerden de scan gemiddeld met een 8,7 en gaven aan dat de scan toegevoegde waarde biedt. Dit is voor PFZW voldoende reden om de dienst ook bij andere cao-tafels aan te bieden. 

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in het organiseren van een Cao PensioenScan voor uw cao-tafel of wilt u meer weten over de scan? Neem dan contact op met uw relatiemanager.